BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwasieczko Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wartość organizacji gospodarczej a efektywność IT a Cloud computing
Value Based Management Versus Effectiveness of Information Technology (IT) Versus Cloud Computing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 169-177, bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Chmura obliczeniowa, Technologia informacyjna, Usługi
Value Based Management (VBM), Cloud computing, Information Technology (IT), Services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Duże znaczenie zasobów informacyjnych, np. technologii informacyjnych (IT), jako czynnika wzrostu wartości organizacji gospodarczych, determinuje stosowanie zasad IT Governance w zarządzaniu tego rodzaju zasobami. Z punktu widzenia efektywności usług IT istotne jest rozważenie możliwości stosowania przez organizacje gospodarcze tzw. modelu cloud computing - jako nowego modelu świadczenia usług informatycznych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the information resource management as an important element of building competitive advantage of an enterprise. The main aspect of the work is the IT Governance and its importance in creating competitive advantage for an enterprise and technology, which is Cloud Computing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Drosio S., Sadecki B., Chmury obliczeniowe - kierunek rozwoju technologii informatycznych na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, www.gfi.katowice.pl/uploades/files/2011/12/DrosioSadecki.pdf.
 2. Dziembek D., Usługi Cloud computing we wspomaganiu działalności organizacji wirtualnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Szczecin 2010, www.wzieu.pl/zn/598/ZN_598.pdf.
 3. Fraś J., Zarządzanie informacją elementem budowy przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 21, Szczecin 2011, www.wneiz.pl/nauka_wneiz/SiP/SIP21- 2011/SIP-21-3.pdf.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Systemy zarządzania wiedzą warunkiem wzrostu wartości firmy, [w:] B. Dobiegała-Korona, A. Herman Grudzewski (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 5. Hołyński M., Bezpieczeństwo w chmurach, Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych nr 1, 2012, IMM, Warszawa 2012.
 6. Kaplan R., Norton D., Strategy Maps. Converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 7. Korzystanie w Polsce z chmury obliczeniowej - rzeczywistość i perspektywy, 2012, www.info-tel.pl/index.php?view=items&cid...pdf.
 8. Łapiński K., Wyżnikiewicz B., Cloud Computing - wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski, 2011, www.ibngr.pl/content/download/957/9390/file/Raport_CC_final.pdf .
 9. Michałek N., Całościowy koszt posiadania wirtualnej infrastruktury IT, [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, tom I, wyd. Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2011.
 10. Michałek N., Rola wirtualizacji w dynamicznej infrastrukturze IT, [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, tom I, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2010.
 11. Nowicka K., Zarządzanie przepływem informacji w modelu biznesowym Cloud computing, \"E-mentor\" nr 3, (40)/2011.
 12. Orzechowski R., Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
 13. Orzechowski R., Cykl zarządzania wartością IT dla przedsiębiorstwa, \"Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie\" nr 3, 2011.
 14. Orzechowski R., Efektywne zastosowanie IT w przedsiębiorstwie, \"E-mentor\" nr 3, 2007.
 15. Orzechowski R., Kapitał informacyjny a budowa wartości przedsiębiorstwa, [w:] L. Pawłowicz (red.), Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 16. Orzechowski R., Nadzór IT jako kluczowy czynnik efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych w budowie wartości przedsiębiorstwa, 2007, www.sgh.waw.pl/katedry/hrm/sd/md/Nadzor IT jako kluczowy czynnik efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych w budowie wartosci przedsiebiorstwa.pdf.
 17. Orzechowski R., Wpływ zarządzania IT na budowę wartości przedsiębiorstwa, [w:] Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, K. Pniewski, B. Bartosiewicz, A. Szablewski (red.), Wyd. Poltext, Warszawa 2008b.
 18. Orzechowski R., Tarasiewicz A., Kreowanie wartości poprzez efektywne zarządzanie usługami IT, \"E-mentor\" nr 4, 2008a.
 19. Rot A., Zarządzanie ryzykiem IT jako element ładu informatycznego, www.swo.ae.katowice/_pdf/395.pdf.
 20. Rytelewska K., Siemieniuk N., Siemieniuk T., Problematyka zastosowania wybranych metod kontroli kosztów usług informatycznych w przedsiębiorstwie, 2011, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf- 2011/090.pdf.
 21. Sosiński D., Kultura organizacyjna a nadzór nad IT, \"Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie\" nr 4, 2008.
 22. Tomkiewicz M., Problemy z chmurą, 2012, www.computerworld.pl/artykuly/383281/Problemy.z.chmura.html.
 23. Waluś N., Matoga A., Cloud computing, www.archiwo.pl/document/4529/dowload.html.
 24. Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa 2003.
 25. Ziora L., Rola technologii cloud computing w zarządzaniu przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 87, Szczecin 2012, www.wzieu.pl/zn/702/ZN_702.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu