BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasprzak Anna (Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie), Magdziarek Ewa (Uniwersytet Paryski, Francja), Stępniewski Jan (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Koncepcja banku relacyjnego w oparciu o projekt ORION jako próba reformy organizacji polskiego oddziału (filii) banku
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 1999, nr 13, s. 123-129, rys.
Tytuł własny numeru
Informatyka w zarządzaniu
Słowa kluczowe
Zarządzanie bankiem, Reforma bankowości, Konkurencyjność banków, System bankowy
Bank management, Banking reform, Banks' competitiveness, Banking system
Abstrakt
Adaptacja banku do wymogów nowoczesnego działania zależy w głównej mierze od świadomości personelu, stopnia jego integracji osobistej z interesem banku, wiedzy i umiejętności pracowników wszystkich szczebli. Wyznacza to konieczność poszukiwań odpowiednich instrumentów kierowania i organizacji banku. O powodzeniu banków decydować więc będzie w sposób decydujący system zarządzania. Tradycyjna organizacja ma wiele niekorzystnych cech (...). Niewystarczająca samodzielność i operatywność personelu sprawia, że klienci czują się wyobcowani. Wszystko to powoduje niską konkurencyjność, nieefektywność i małą elastyczność w działaniach, podczas gdy środowisko gospodarcze, w jakim działa bank, wymaga zachowań zupełnie odwrotnych. (...) Lekarstwem na tę niezdrową sytuację w polskim systemie organizacji wewnątrzbankowej może okazać się wdrożony we Francji w banku "La BRED" projekt organizacyjny "ORION". (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Stawarczyk F. M.: Przebudowa procesów zarządzania warunkiem konkurencyjności banków, Finanse '98, III zachodniopomorskie Forum, Szczecin 1998, s. 45.
  2. Szałek B., Milewska B., Milewski D.: Problemy mikrologistyki, Szczecin 1994 r., s. 8.
  3. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1998 r., s. 330.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu