BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Prawne i etyczne aspekty jakościowych badań marketingowych w Internecie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Jakościowe badania marketingowe w Internecie, 2013, s. 104-113, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Badania marketingowe, Jakość, Prawo
Internet, Marketing research, Quality, Law
Abstrakt
Jednym z największych zagrożeń związanych z Internetem jest większa ingerencja w prywatność osób uczestniczących w badaniach marketingowych Online. Pozyskiwane za pomocą Internetu informacje w większości są danymi umożliwiającymi identyfikację osób biorących udział w badaniu w sposób bezpośredni lub pośredni, co oznacza, że są to dane osobowe. Za dane osobowe uważa się powszechnie każdą informację dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości osoby. Na gruncie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych7 kontrowersje wzbudza kwalifikacja adresu poczty elektronicznej, który może być uznany za identyfikator danych osobowych. W literaturze przedmiotu można zauważyć dwa stanowiska dotyczące możliwości zidentyfikowania adresów poczty elektronicznej. Pierwsze, uznające za dane osobowe wyłącznie te adresy e-mail, które zawierają jawne elementy pozwalające na zidentyfikowanie ich właściciela. Drugie, każdy adres e-mail zawiera dane o charakterze danych osobowych. O kwalifikacji adresu poczty elektronicznej jako informacji o charakterze danych osobowych przesądza obiektywna możliwość identyfikacji osoby, której dotyczy dany adres pocztowy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 101, poz. 926 ze zm.
 2. Zimny W., Czy adresy e-mailowe są danymi osobowymi? "Ochrona Informacji" 2002, nr 2
 3. Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2001
 4. Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.
 5. Waglowski P., Informacja handlowa w komunikacji elektronicznej, "Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji" 2003, nr 3
 6. Waglowski P., Spam w formie niezamówionej informacji handlowej jako delikt nieuczciwej konkurencji. W. Problemy informatyki w Zarządzaniu, red. A. Tubielewicz, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2003
 7. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 8. Siuda P., Prowadzenie badań w Internecie - Podstawowe problemy etyczne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2010, Zeszyt 4
 9. Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, PWN, Warszawa 2009
 10. Frankfurt-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001
 11. Szpunar M., Internet w procesie realizacji badań, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2010
 12. Wimmer R.D., Dominiek J.R., Mass media. Metody badań, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006
 13. Kulinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia. Metodyka. Ewaluacja, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu