BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wydłużanie życia ludności a problem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
Population Life Expectancy Increase in the Context of Ensuring Health Safety
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 77-86, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Poziom życia, Długość życia, Ludność, Przemiany demograficzne
Health care protection, Living standard, Life expectancy, Population, Demographic transformation
Abstrakt
Dokonujący się postęp i rozwój społeczno-gospodarczy końca XX i początku XXI wieku wpłynął znacząco na zmiany w strukturze ludności, w demografii, w epidemiologii. Pozwolił na wydłużanie się życia ludzi oraz wpłynął na zmianę jakości życia seniorów. Przemiany miały, i nadal mają, bezpośredni wpływ na koszty ponoszone w całym systemie zabezpieczenia społecznego, w tym na poziom zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne oraz np. na liczbę i wysokość rent udzielanych z powodu niezdolności do pracy, czy samej tylko absencji chorobowej.(fragment tekstu)

The society aging process is inescapable in Poland, similarly as in other European countries. This is proved by the demographic data and clear increasing trends of life expectancy. The consequence is the escalation of the phenomenon of multiple morbidity in elderly people and their limited possibilities to live on their own. Those issues, coupled with the financial shortages of the health care system, pose a new challenge for the public payer, i.e. the National Health Fund (NFZ). In this paper, the author identifies and subsequently analyses and evaluates the necessary actions related to the process of elderly care in Poland. She seeks an answer to the question whether the Polish health care system is prepared, or is duly preparing, for this intensified obligation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Orczyk: Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005, s. 33.
  2. M.G. Schmidt: Sozialpolitik. Historische Entwicklung und Internationaler Vergleich. Opladen 1988, s. 182-203.
  3. P. Białynicki-Birula: Zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa międzynarodowa. Monografie: Prace doktorskie. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
  4. K. Szczerbińska: Organizacja opieki nad osobami starszymi w Polsce i Europie. Instytut Zdrowia Publicznego Zakład Promocji Zdrowia UJ Collegium Medicum w Krakowie, http://www.docedu.klrwp.pl/print.php?id=135.
  5. J. Polder i in.: Age-specific increases In Health care costs. "European Journal of Public Health" 2002, No. 12, s. 57-62
  6. T. Grodzicki: Strategia rozwoju systemu opieki geriatrycznej i rozwiązań poprawiających jakość opieki nad osobami starszymi w systemie ochrony zdrowia, www.mz.gov.pl.
  7. J. Derejczyk: Gerontologia i geriatria w PL na tle Europy - czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju? Gerontologia Polska t. 16, nr 3
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu