BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samitowski Wiesław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Problem określenia źródeł wyniku finansowego
Problem of Determining the Sources of Financial Effect
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 329, s. 61-70, bibliogr. 21 poz
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu rachunkowości
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Zysk, Historia myśli ekonomicznej
Financial performance, Profit, History of economic thought
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono poglądy dotyczące źródeł wyników finansowych. Przedstawione zostały koncepcje, uznane za najbardziej istotne w rozwoju nauk ekonomicznych.

The analysis of the output of the economic thought necessitates the examination of the sources of financial effect, first of all in the context of social relations. It is indispensable to take into consideration at least the relations between such subjects as capital owners, entrepreneurs, workers, consumers, state and, at last, the communities making the environment of enterprises. For financial effects are resultants of the action of many social subjects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bastiat F., Harmonies economiques, Paryż 1851.
 2. Böhm - Bawerk E., Kapitał i zysk z kapitału, tom I, Nakład Gebethnera i Wolfa, Warszawa - Kraków - Lublin - Łódź - Poznań - Wilno - Zakopane 1924.
 3. Boniecki W., Rozwój myśli ekonomicznej, część II, AE, Kraków 1976.
 4. Boniecki W., Żurawicki S., Rozwój myśli ekonomicznej, część III, AE, Kraków 1979.
 5. Chmberlin E., The theory of monopolistic competition, 1933.
 6. James E., Historia myśli ekonomicznej XX wieku, PWE, Warszawa 1958.
 7. Jevons S., Theory of political economy, 1871.
 8. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956, drugie polskie wydanie, PWN, Warszawa 1985.
 9. Kuight F., Risk, uncortainty and profit, Londyn 1948.
 10. Mangoldt H., Grundriss der Volkwirtschaftslehre, Stuttgart 1871.
 11. Marks K., Kapitał, tom I, Książka i Wiedza, Warszawa 1970.
 12. Menger K., Grundgesetz der Vilkswirtschaftlehre 1871.
 13. Robinson J., Economics of imperfect competition, Macmillan, Londyn 1935.
 14. Sadzikowski W., Współczesne burżuazyjne teorie zysku, PWN, Warszawa 1963
 15. Saint Marc P., Przyroda dla człowieka, PIW, Warszawa 1979.
 16. Samitowski W., Istota "metody nadwyżki", "Zeszyty Naukowe", Kraków 1988, nr 267.
 17. Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, Warszawa 1961.
 18. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1958.
 19. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tom I i II, PWN, Warszawa 1954.
 20. Walras L., Elements d'economie pure, 1874.
 21. Żurawicki S., Rola Adama Smitha w kształtowaniu się myśli ekonomicznej, "Ekonomista" 1976, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu