BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deresz Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych mikroprzedsiębiorców w warunkach kryzysu
Personal Income Tax on Small Entrepreneurs in Times of Crisis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 73-85, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Mikroprzedsiębiorstwo, Kryzys gospodarczy
Individual income tax, Micro-enterprise, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wynik analizy wielkości przychodów przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanych w aspekcie czynników determinujących jego wysokość, takich jak: przepisy podatkowe, liczba podatników, sytuacja gospodarcza w kraju. W opracowaniu przeprowadzono również analizę opłacalności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu ewidencjonowanego w porównaniu z zasadami ogólnymi. Okres badawczy obejmuje lata 2005-2011.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of analysis on the amount of a lump-sum tax applied to income imposed on entrepreneurs with regard to factors determining its growth, such as: tax rules, amount of taxpayers, economic situation in the country. The study also carries out the analysis on profitability of the lump-sum tax with comparison to the general taxation rules referring to personal income tax. Research period covers the years 2005-2011.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2005 r., GUS, Warszawa, 16.10.2006 r.
  2. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2008 r., GUS, Warszawa 16.10.2009 r.
  3. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 20011 r., GUS, Warszawa, 16.10.2012 r.
  4. Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2011.
  5. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2011.
  6. Informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lata 2005-2011, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, Warszawa 2012.
  8. Rosiński R., Polski system podatkowy poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin, Warszawa 2008.
  9. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).
  10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu