BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soczówka Halina (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Samodzielność, ryzyko i odpowiedzialność przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej
Independence, Risk and Responsibility of Enterprises Under the Conditions of the Economic Reform
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 329, s. 85-93, bibliogr. 19 poz
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu rachunkowości
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Ryzyko, Reformy gospodarcze, Ryzyko gospodarcze
Enterprise responsibility, Risk, Economic reforms, Economic exposure
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono aspekty ryzyka gospodarczego i odpowiedzialności za jego skutki w przedsiębiorstwie.

The basic thesis presented in the paper is comprised in the statement that the gain in independence of enterprises operating under the conditions of the economic reform, extends the scope of economic risk and responsibility for its effects on a microeconomic scale. The properly interpreteo idependence of economic units requires of the accountancy to affect actively the economic reality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biczyński S., Ryzyko i odpowiedzialność organizacji gospodarczych, "Ekonomista" 1577, nr 3.
 2. Burzym E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.
 3. Burzym E., Przesłanki i kierunki współczesnej ewolucji rachunkowości oraz jej znaczenie dla racjonalizacji zarządzania, materiały na międzynarodową konferencję. Kraków 1988.
 4. Flakiewicz W., Wawrzyniak B., Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa 1978.
 5. Gaik F., Poznawcze i decyzyjne aspekty identyfikacji zadań współczesnej rachunkowości, materiały na międzynarodową konferencję, Kraków 1988.
 6. Gajda J., Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej, "Problemy ekonomiczne", Kraków 1988, nr 1.
 7. Garbacik E., Ekonomika obrotu towarowego, PWE, Warszawa 1970.
 8. Grzybowski W., Ryzyko w procesie podejmowania decyzji, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie 1976.
 9. Jarugowa A., Tendencje rozwoju rachunkowości, INFRA 83, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kołobrzeg 1983.
 10. Jarugowa A., Skowroński J., Niektóre zastosowania rachunkowości przy podejmowaniu samodzielnych decyzji przez przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1982, nr 5.
 11. Jończak E., Kardasz A., Kwiecień M., Przesłanki doskonalenia treści nauczania rachunkowości w szkołach wyższych, Materiały na ogólnopolską konferencję, Sopot-Łączyno 1986.
 12. Kramer T., Wariant równowagi rynku, "Życie Gospodarcze" 1982, nr 41.
 13. Kramer T., Jak zreformować handel, "Życie Gospodarcze" 1587, nr 48.
 14. Mothes J., Sytuacje niepewne a podejmowanie decyzji w przemyśle, WNT, Warszawa 1972.
 15. Popkiewicz J., Jak przywrócić równowagę rynkową, "Problemy ekonomiczne", Kraków 1988, nr 1.
 16. Soczówka H., O istocie ryzyka gospodarczego i niepewności, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1982, nr 154.
 17. Soczówka H., Ekonomiczne skutki ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie handlowym, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1982, nr 164.
 18. Szwaja Z., Próba oceny, "Życie Gospodarcze" 1982, nr 32.
 19. Szymański K., Analiza punktu krytycznego w warunkach ryzyka, Materiały na ogólnopolską konferencję, Sopot-Łączyno 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu