BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Micherda Bronisław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Dylematy ewidencji zużycia środków trwałych
Dilemmas as Regards the Recording of Physical Depreciation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 329, s. 109-122, rys., schemat., bibliogr. 31 poz
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu rachunkowości
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Amortyzacja
Accounting, Amortization
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Przedstawiono bilansowe skutki zużycia środków trwałych oraz normatywną koncepcję ewidencji zużycia środków trwałych. Na koniec przedstawiono skorygowną koncepcję ewidencji zużycia środków trwałych.

The measurement of progressive physical depreciation gives rise to some dilemmas. Aparat from this, the problem of proper recording the stated depreciation also brings about controversy. Thus, against the background of balance-sheet effects of that depreciation, the controversial elements of basic conceptions of recording physical depreciation have been presented. Additionally, new problems regarding this matter, connected with system changes in our economy have been touched. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen R.G.D., Teoria makroekonomiczna. Ujęcie matematyczne, PWN, Warszawa 1975.
 2. Apel Ministerstwa Finansów do naszych Czytelników, "Rachunkowość" 1937, nr 9.
 3. Bizoń A., Względność wyceny bilansowej, "Zeszyty Naukowe" WSE, Kraków 1973, nr 60.
 4. Bizoń A., Jaklik A., Micherda B., Bilansowy rachunek reprodukcji majątku, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1989, nr 305.
 5. Brzezin W., Teoria modeli ewidencyjnych, WSP, Częstochowa, studia i monografia, 1960, nr 1.
 6. Burzym E., Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, "Rachunkowość" 1977, nr 1-2.
 7. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 8. Burzym E., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, SE, Kraków 1984 .
 9. Dąbrowski M., Krótkowzroczność, "Polityka" 1988, nr 21.
 10. Górski J., Rachunkowość przedsiębiorstw budowlano-montażowych, PWE, Warszawa 1969.
 11. Górski J., Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa 1975.
 12. Jaklik A., Czynnik czasu w badaniach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1982, nr 154.
 13. Jaklik A., Fundusze przedsiębiorstw w świetle jednolitego funduszu własności państwowej, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1987, nr 225.
 14. Jaklik A., Micherda B., Statyczny i dynamiczny rachunek składników majątkowych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1982, nr 164.
 15. Jaklik A., Micherda B., Status bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych w świetle teorii bilansowych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1585. nr 207.
 16. Jaklik A., Micherda B., Założenia modelowe rachunku bilansowego clą potrzeb reprodukcji, Prace Naukowe AE, Wrocław 1988, nr 429.
 17. Kawa M., Ewidencja zużycia środków trwałych, Zeszyty Teoretyczne Pady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1985, T. X.
 18. Matuszewicz J., Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1985.
 19. Messner R., Bińkowski B., Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1983.
 20. Micherda B., Podzielność kont a szczegółowość informacji pochodzących z rachunkowości, "Rachunkowość" 1972, nr 9.
 21. Micherda B., Pionowy podział kont w teorii i praktyce rachunkowości przedsiębiorstw przemysłowych, "Zeszyty Naukowe", WSE, Kraków 1973, nr 60.
 22. Micherda B., Stymulacyjna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1985, nr 207.
 23. Micherda B., Dylematy pomiaru zużycia środków trwałych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1989, nr 305.
 24. Ostaszewski J., Zasada samofinansowania i jej wpływ na mikrostrukturyzację przedsiębiorstw, "Finanse" 1987, nr 6.
 25. Peche T., Wprowadzenie, Zeszyty Metodologiczne nr 4 (Rachunkowość), COMSE i SGPiS, Warszawa 1987.
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad aktualizacji ich wyceny oraz zasad i stawek amortyzacji (Dziennik Ustaw nr 72/89 poz. 422.)
 27. Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1985.
 28. Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dziennik Ustaw nr 7/82. 54).
 29. Ustawa o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych z 31 stycznia 1989 roku (Dziennik Ustaw 1909, nr 3, poz.10)
 30. Zadroga S., Jak wyceniać majątek trwały w warunkach inflacji, "Gospodarka Planowa" 1987. nr 4.
 31. Żurawicki S., Metodologiczne problemy nauk ekonomicznych, PWE, Warszawa 1969. ^
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu