BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbonikowski Andrzej (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Narodowe Forum Doradztwa Kariery)
Tytuł
Osoby dojrzałe w sytuacji bezrobocia - charakterystyka psychologiczna
Mature people in a situation of unemployment - psychological characteristic
Źródło
Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2013, nr 2 (17), s. 137-146, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Psychologia
Unemployment, Psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawia zarys problematyki związanej z sytuacją psychologiczną osób dojrzałych doświadczających utraty pracy. Autor omawia specyfikę rozwoju psychicznego człowieka w okresie średniej dorosłości oraz psychologiczne skutki utraty pracy. Następnie prezentuje cechy psychologiczne osób dojrzałych, których znajomość może być pomocna w procesie radzenia sobie z utratą pracy. (fragment wprowadzenia)

The article is an outline of the issues concerning on the psychological situation of mature unemployed people. The author presents the specificity of psychological development during middle adulthood and discusses the psychological effects of losing a job. Then are presented the psychological resources of mature people that are helpful in the process of coping with job loss (dialectical and contextual thinking, ability to express emotions, optimism, hope, self-worth, resiliency, posttraumatic growth). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chirkowska-Smolak T. (2000), Aktywność bezrobotnych w świetle psychologicznych modeli poszukiwania pracy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 4.
 2. Dubas E. (2008), Kategoria wiekowa 50+. Charakterystyka rozwojowa i aspekty edukacyjne, [w:] Dubas E. i in. (2008), Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+, Łódź.
 3. Erikson E. (2002), Dopełniony cykl życia, Poznań.
 4. Golińska L. (1995), Złość, Warszawa.
 5. Gutowska A. (2008), Diagnoza potrzeb życiowych osób po 50. roku życia, [w:] Dubas E. i in. (2008), Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+, Łódź.
 6. Jung C.G. (1999), Komentarze do rozprawy doktorskiej, [w:] McGuire W., Hull R.F.C. (red.), C.G. Jung. Rozmowy, wywiady, spotkania, Warszawa.
 7. Koptas G. (1992), Następstwa utraty pracy w opinii bezrobotnych, Warszawa.
 8. Kozielecki J. (1981), Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa.
 9. Łaguna M. i in. (2005), Kwestionariusz nadziei na sukces. Podręcznik, Warszawa.
 10. Muszyński M. (2008), Strategia polityki aktywnego starzenia się w perspektywie polityki zarządzania wiekiem, [w:] Dubas E. i in. (2008), Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+, Łódź.
 11. Niebrzydowski L. (1976), O poznawaniu i ocenie samego siebie, Warszawa.
 12. Ogińska-Bulik N. (2013), Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych, czyli kiedy łzy zamieniają się w perły, Warszawa.
 13. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2010), Rozwój potraumatyczny - charakterystyka i pomiar, "Psychiatria", nr 7, 4.
 14. Olejnik M. (2011), Średnia dorosłość, [w:] Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa.
 15. Oleś P.K. (2000), Psychologia przełomu połowy życia, Lublin.
 16. Rogozińska-Pawełczyk A. (2012), Osoby 45+ na rynku pracy, referat wygłoszony na konferencji promującej projekt "Wspólnie aktywni. Model pracowni osób 45+", zorganizowanej przez Urząd Miasta Łodzi 23.02.2012 r.
 17. Seligman M. (1996), Optymizmu można się nauczyć, Poznań.
 18. Seligman M. (2005), Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Poznań.
 19. Skłodowski H., Kmita B. (1998), Doradztwo zawodowe w tzw. późnym wieku bezrobocia, [w:] Ratajczak Z. (red.), Bezrobocie: strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej.
 20. Straś-Romanowska M. (2011a), Rozwój człowieka starszego w kulturze młodości, [w:] Tokarz A. (red.), Pamięć, osobowość, osoba, Kraków.
 21. Straś-Romanowska M. (2011b), Późna dorosłość, [w:] Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa.
 22. Tyszka Z. (1992), Rodziny bezrobotnych robotników, "Roczniki Socjologii Rodziny", nr 4.
 23. Zbonikowski A. (2010), Społeczne oddziaływania defaworyzujące a poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży, [w:] Hirszel i in. (red.), Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-5088
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu