BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszewska-Maroń Marta, Oskory Karolina
Tytuł
Platforma ePUAP krok po kroku
Źródło
e-mentor, 2012, nr 3, s. 92-98, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Podpis elektroniczny, Administracja publiczna, e-usługi, Profil zaufany
Electronic Platform of Public Administration Services (ePUAP), Digital signature, Public administration, e-services, Trusted profile
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Platforma ePUAP, dzięki której przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, jeszcze do niedawna nie cieszyła się dużą popularnością. Uznano, że przyczyną tego stanu rzeczy jest konieczność korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, za który trzeba zapłacić. Dlatego został uruchomiony tzw. profil zaufany, czyli bezpłatny odpowiednik e-podpisu. Nową metodę potwierdzania tożsamości w systemach administracji publicznej wprowadziła znowelizowana ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne1. Na jej podstawie wydane zostały dwa rozporządzenia - w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej oraz w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Oba weszły w życie 9 czerwca 2011 roku. Dzięki tym usprawnieniom platforma zyskuje coraz więcej zwolenników - a co za tym idzie - staje się centralnym miejscem świadczenia e-usług. Niniejsze opracowanie jest instrukcją dotyczącą tego, jak stawiać pierwsze kroki na ePUAP.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 93 poz. 546).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 93 poz. 547).
  4. ePUAP, http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OePUAP, [05.04.2012].
  5. W drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 93 poz. 546), zwanym dalej ozporządzeniem ePUAP.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 214 poz. 1781).
  7. e-Administracja, http://e-administracja.net/e-administracja/rola-powszechnych-platform-elektronicznych-projekt-epuap,[26.03.2012]. Dz.U. z 2011 r. Nr 206 poz. 1216, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów elektronicznych.
  8. Wortal, portal wertykalny (ang. vertical portal) - portal wyspecjalizowany, publikujący informacje z jednej dziedziny, tematycznie do siebie zbliżone. Dz.Urz. UE L 345/90.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu