BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skica Tomasz (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland), Bem Agnieszka (Wrocław University of Economics, Poland), Daszyńska-Żygadło Karolina (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Role of Local Government in the Process of Entrepreneurship Development
Źródło
e-Finanse, 2013, vol. 9, nr 4, s. 1-24, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Samorząd terytorialny, Wspieranie rozwoju lokalnego, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Local government, Local development support, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article presents the role of local governments in supporting entrepreneurship development. The content of the article presents the factors which foster activities undertaken by local authorities to promote entrepreneurship and also shows different considerations of when the supporting instruments are in use. The article is also an assessment of current activities of local governments in the sphere of supporting business initiatives. It indicates potential of possible changes in local policy on supporting entrepreneurship. The article sets out areas of possible improvements in policy when stimulating economic activity by local authorities. It addresses the improvements of the objective restrictions which are laid out by the existing legal framework. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs, Z., Audretsch, D., Strim, R. (2009). Entrepreneurship, Growth and Public Policy. New York: Cambridge University Press.
 2. Arzeni, S., Pellegrin, J.-P. (1997, February/March). Entrepreneurship and Local Development. The OECD 0bserver(204), p. 27-29.
 3. Błuszkowski, J., Garlicki, J. (2000). Opinia inwestorów zagranicznych o społecznych i ekonomicznych warunkach działalności w Polsce. Warszawa: Centrum Bdań Marketingowych INDICATOR.
 4. Bończak- Kucharczyk, E., Herbst, K., Chmura, K. (1998). Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 5. Brezdeń, P., Drozdowska, J., Spallek, W. (2010). Wybrane instytucje prorozwojowe związane z pomocą publiczną w aktywizacji polskiej gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu (15), p. 235-257.
 6. Brol, R. (1997). Rola i zadania samorządu i administracji w realizacji strategii rozwoju turystyki. In R. Brol (Ed.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 7. Chmieliński, P. (2006). Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. In M. Strużycki (Ed.), Przedsiębiorczość w teorii i praktyce (p. 169-184). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 8. Dziemianowicz, W. (1998). Rola władz samorządowych w przyciąganiu kapitału zagranicznego. In Z. Olasiński (Ed.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Warszawa: PWE.
 9. Dziemianowicz, W. (2008). Konkurencyjność gmin w świetle relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Dziemianowicz, W., Jałowiecki, B. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a polityka miejska polskich metropolii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 11. Dziemianowicz, W., Mackiewicz, M., Malinowska, E., Misiąg, W., Tomalak, M. (2000). Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Warszawa: Wydawnictwo PAB-Font s.c.
 12. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 607 z późn. zm.
 13. Flieger, M. (2009). Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Ruch prawnicy, ekonomiczny i socjologiczny (1), p. 147-167.
 14. Gancarczyk, M., Gancarczyk, J. (2007). Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim. Nowy Sącz: Sądecka Izba Gospodarcza, Wyższa Szkoła Biznesu - NLU.
 15. Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer.
 16. Grodzka, D. (2008). Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego. Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce (pp. 111-134). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu.
 17. Grzegorzewska-Mischka, E. (2010). Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 18. Jastrzębska, M. (2002). Polityka i kondycja finansowa jednostki samorządu terytorialnego a zdolność do rozwoju. In K. Jajuga (Ed.)., Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalnego (pp. 121-136). Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.
 19. Kamiński, R. (2003). Stymulowanie rozwoju gospodarczego. Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT.
 20. Kiebała, A., Skica, T., Wołowiec, T. (2011). Czy redukcja stawek w podatku od środków transportowych realizuje funkcję opodatkowania? Samorząd Terytorialny (7-8).
 21. Kłosowski, S., Adamski, J. (1999). Czynniki wpływające na lokalny rozwój gospodarczy. In D. Wagner (Ed.), Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin (p.10). Warszawa: Municypium.
 22. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483.
 23. Kosek-Wojnar, M., Surówka, K. (2007). Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Warszawa: PWN.
 24. Kożuch, A. (2011). Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego. In A. Kożuch, A. Noworól (Ed.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach (p. 9-26). Kraków: Instytut Spraw Publicznych.
 25. Kuciński, K. (1997). Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości. Warszawa: IFGN.
 26. Lissowski, O. (1998). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 27. Maciejuk, M. (2004). Lokalne instrumentarium wspierania przedsiębiorczości - studium przypadków. In A. Jewtuchowicz (Ed.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów. Łódź: Wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego.
 28. Maik, W. (1995). Główne aspekty, cele i zakres restrukturyzacji regionów w okresie transformacji systemowej. Gospodarka - przestrzeń - środowisko. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 29. Maik, W., Bagdziński, S., Potoczek, A. (1995). Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej. Toruń: Turpress.
 30. Makieła, Z. (2008). Przedsiębiorczość regionalna. Warszawa: Difin.
 31. OECD. (2010). Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz polityka oraz polityka przedsiębiorczości w Polsce. Przegląd OECD. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 32. Okraszewska A., Brzeziński I., Kwiatkowski J. (2002). Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 33. Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.
 34. Raposo, M., Smallbone, D., Balaton, K., Hortovanyi, L. (2011). Entrepreneurship, Growth and Economic Development. Frontiers in European Entrpreneurship Research. Cheltenham: Edward Elgar.
 35. Rocha, H. O. (2004). Entrepreneurship and Development: The Role of Clusters. Small Business Economics (23), p. 363- 400.
 36. Roman, P. (2002). Formy aktywizowania przedsiębiorczości wobec rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Samorząd Terytorialny (12).
 37. Saar, M. A. (2011). Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości? Warszawa: CeDeWu.
 38. Sasinowski, H. (2002). Stymulowanie inicjatyw lokalnych a rozwój regionalny. In A. Kopczy, M. Proniewski (Ed.), Finansowe aspekty rozwoju regionalnego. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 39. Shane, S. (2007). A General Theory of Entrepreneurship. The Individual- Opportunity Nexus. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 40. Skica, T. (2008). Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego. Samorząd Terytorialny. (1-2).
 41. Skica, T. (2009). Samorządy a rozwój przedsiębiorczości. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 42. Skica, T. (2011a). Analiza teoretycznych oraz empirycznych uwarunkowań obniżek stawek podatkowych do celów stymulacyjnych. In T. Wołowiec (Ed.), Strategia podatkowa na przykładzie gminy Krynica Zdrój. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Kraków: Instytut Turystyki w Krakowie.
 43. Skica, T. (2011b). Badanie struktury dochodów własnych dla ustalenia zdolności i celowości stosowania rozwiązań w sferze preferencji podatkowych. In T. Wołowiec (Ed.), Strategia podatkowa na przykładzie gminy Krynica Zdrój. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Kraków: Instytut Turystyki w Krakowie.
 44. Skica, T., Kiebała, A., Wołowiec, T. (2011). Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych. Studia Regionalne i Lokalne, vol. 2 (44).
 45. Skica, T., Strojny, J., Tabasz, W., Witkowski, K. (2004). Samorząd gminny a rozwój przedsiębiorczości. Podkarpaccy samorządowcy wobec uwarunkowań wzajemnych relacji.^
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-039X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu