BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Idzik Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ekskluzja finansowa - ujęcie empiryczne
Financial Exclusion - Empirical Approach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 154-165, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Wykluczenie finansowe, Bankowość detaliczna, Usługi bankowe
Financial exclusion, Retail banking, Banking services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono percepcję czynników warunkujących korzystanie z usług banków w opiniach konsumentów niekorzystających z usług banków oraz opiniach dyrektorów placówek bankowych. Bankowcy eksponują brak nawyku i potrzeby oszczędzania, przyzwyczajenie do gotówki w domu, skrywanie dochodów i zasobów finansowych. Zdaniem konsumentów banki są trudno dostępne, zbyt drogie, co wyzwala nieufność, niechęć, a w konsekwencji ich unikanie. Badania objęły próbę N = 1000 osób niekorzystających z banków oraz N = 200 dyrektorów placówek bankowych.(abstrakt oryginalny)

This article presents the perception of the factors determining the use of banking services in the opinion of consumers who do not use them and of the directors of bank branches. Bankers emphasize the lack of habit and the need to save money, the habit of keeping cash at home, hiding incomes and financial assets. In the opinion of consumers, what makes people wary and reluctant to use the banking services is the fact that it is difficult to access banks and that they are too expensive. As a result, customers avoid them. The research encompassed a sample of N = 1000 of people who did not use banks as well as N = 200 directors of bank branches.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Ancyparowicz G., Skala wykluczenia finansowego w Polsce (maszynopis wystąpienia), 16 maja 2011 r., Warszawa 2011.
  2. Anderloni L., Bayot B., Błędowski P., Iwanicz-Drozdowska M., Kempson E., Financial Services Provision And Prevention Of Financial Exclusion, European Commission, 2008.
  3. Audyt Bankowości Detalicznej, TNS Polska, Warszawa 2012.
  4. Flash Eurobarometer 321, The Gallup Organisation, European Commission, 2010.
  5. Flejterski S., Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym, [w:] Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywy ekonomiczna i społeczna, B. Swiecka (red.), Difin, Warszawa 2008.
  6. http://sdw.ecb.europa.eu.
  7. Iwanicz-Drozdowska M., Matuszyk A., Nowak A., Kitala R., Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, SGH, Warszawa 2009.
  8. Młodzi w świecie finansów, TNS Polska, Warszawa 2011.
  9. Monitor Bankowy, ZBP, TNS Polska, Warszawa 2012.
  10. Nieubankowieni, TNS Polska, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu