BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworzyńska Magdalena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wykorzystanie controllingu w praktyce zakładów opieki zdrowotnej
The Use of Controlling in Health Care Units
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 198-207, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Controlling, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Controlling, Health care institution, Management in healthcare
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamika otoczenia i doskonalenie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej warunkują stosowanie skutecznych instrumentów zarządzania. Jednym z najważniejszych jest controlling. Celem badań zaprezentowanych w niniejszym artykule była ocena istniejących rozwiązań w zakresie controllingu w wybranych zakładach opieki zdrowotnej. W szczególności jego celem było zaprezentowanie wdrożenia takich elementów controllingu, jak system budżetowania i ośrodki odpowiedzialności w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz wskazanie ich ważnej roli w jego systemie zarządzania.(abstrakt oryginalny)

Dynamic environment and improvement of health care units functioning condition the application of efficient management tools. Controlling is one of the most important of them. The aim of the research in this article is to evaluate existing solutions for controlling in selected health care units. In particular the aim is to present the implementation of the controlling elements such as budgeting system and centers of responsibility for health care units and to indicate their important role in the management system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996.
 2. Gierusz J., Cygańska M., Budżetowanie kosztów działań w szpitalu, ODDK, Gdańsk 2009.
 3. Gubernat E., Zastosowanie controllingu w zakładach opieki zdrowotnej szansą na lepszą przyszłość, Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, red. M. Węgrzyn,D. Wasilewski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1103, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 4. Hass-Symotiuk M., Aspekty metodologiczne budżetowania działalności zakładu opieki zdrowotnej, [w:] Rachunek kosztów usług medycznych i zarządzanie finansami w ochronie zdrowia, Materiały na ogólnopolską konferencję naukową, Szczecin 29-30 listopada 2000.
 5. Hass-Symotiuk M., Budżetowanie w zarządzaniu placówką opieki zdrowotnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 831, Wrocław 1999.
 6. Hass-Symotiuk M., Controlling w podejmowaniu decyzji w zakładzie opieki zdrowotnej, \"Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia\", nr 8(14), sierpień 2004.
 7. Kiełbasa M., Znaczenie controllingu w zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, red. M. Węgrzyn, D. Wasilewski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1103, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 8. Kludacz M., Istota i rola budżetowania kosztów w placówkach opieki zdrowotnej, [w:] Rachunek kosztów usług medycznych i zarządzanie finansami w ochronie zdrowia, Materiały na ogólnopolską konferencję naukową, Szczecin, 29-30 listopada 2000.
 9. Marciniak S., Controlling. Filozofia, projektowanie, Difin, Warszawa 2004.
 10. Nowak E. (red.), Budżetowanie, ODDK, Gdańsk 1999.
 11. Nowak E. (red.), Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
 12. Orłowski R., Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, [w:] Zmiany w ochronie zdrowia. Promocja. Edukacja. Terapia. Zarządzanie, red. M.D. Głowacka, Poznań 2006.
 13. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 14. Szychta A., Współczesne tendencje w zakresie budżetowania operacyjnego, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 44, 1998.
 15. Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Profit, Katowice 2001.
 16. Winiarska K., Uwagi w sprawie budżetowania w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Materiały konferencyjne, Częstochowa 1-2 luty 1999.
 17. Witczak I., Ekonomika szpitala. Uwarunkowania, elementy, zasady, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu