BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hayder Grzegorz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Hudaszek Grażyna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Jakubek Mariola (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Piątek Katarzyna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Jakość produkcji w warunkach reformy gospodarczej (na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Vistula" w Krakowie)
Quality of Products Under the Economic Reform
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 329, s. 165-179, tabl, bibliogr. 18 poz
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu rachunkowości
Słowa kluczowe
Jakość produkcji, Koszty jakości, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Reformy gospodarcze, Studium przypadku
Production quality, Quality costs, Industrial enterprises, Economic reforms, Case study
Uwagi
rez., summ.
Firma/Organizacja
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Vistula"
Abstrakt
Przedstawiono ekonomiczną jakość produkcji i jej skutki (kosztowe i wynikowe). Przeprowadzono analizę skutków jakości w ZPO "Vistula" w Krakowie.

The tools of economic action on the quality of products can be divided into the instruments increasing distributable profits, i.e. the profitable means (for instance rise in prices of "Q" and "l" quality products, income tax reduction) and those which decrease distributable profits (for instance stipulated penalties for low quality, price reduction, allowances and rebates, increased basis for income tax calculation). The quality of products depends also on other factors, including proper quality control, standards and system of informing about the effect of quality on the results obtained by an enterprise. The studied enterprise is characterized by continuous improving the quality of its products. However, considering the whole economy, this positive phenomenon is exceptional. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burda E., Państwowa kwalifikacja jakości wyrobów a reforma gospodarcza, "Normalizacja" 1983, nr 3.
 2. Burzym E., Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000 (opracowanie finalne). AS, Instytut Rachunkowości, Kraków 1987 (maszynopis).
 3. Chwiałkowski H., Problemy jakości towarów w aspekcie reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne" 1932, nr 2.
 4. A. Dąbrowski T., Techniczno-organizacyjne czynniki zapewniające jakość produkcji, "Normalizacja" 1931, nr 7.
 5. Fedak Z., Oddziaływanie na jakość produkcji przedsiębiorstw przemysłowych za pomocą instrumentów ekonomiczno-finansowych, "Rachunkowość" 1984, nr 10-11.
 6. Kazimierski W., Oddziaływanie systemu kierowania jakością na efektywność przedsiębiorstwa, "Normalizacja" 1984, nr 4-5.
 7. Kowalczyk 2., Program działań na rzecz poprawy jakości wyrobów, '"Normalizacja" 1934, nr 9-10.
 8. Łuckoś A., Istota, zakres i znaczenie kosztów i wyników ekonomicznych jakości produkcji w systemie kompleksowego sterowania jakością, "Zeszyty teoretyczne". Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1985, nr 10.
 9. Micherda B., Ekonomiczne aspekty jakości produkcji, "Finanse" 1978, nr 7/8.
 10. Micherda B., Jakość jako kategoria ekonomiczna, "Problemy Ekonomiczne" 1978, nr 4.
 11. Micherda B., Koszty ekonomicznej jakości produkcji, "Zeszyty Nauko-we*AE, Kraków 1978, nr 110.
 12. Micherda B., O kosztach jakości, "Życie Gospodarcze*' 1983, nr 11.
 13. Zarządzenie Ministra ds. Cen z 10.10. 1982 r. w sprawie zasad ustalania cer. regulowanych oraz wyjaśnienie Urzędu Cen z dnia 31.03. 1983 r.
 14. Decyzja nr 54 Komitetu Gospodarczego RM z 1982r.
 15. Rozporządzenie RM z dnia 27.12.1953, w sprawie ulg w podatku dochodowym, (Dz.U. nr 75, poz. 336).
 16. Uchwała nr 187 PM z 15.12.1983 r., (Monitor Polski 1984 nr 1)
 17. Ustawa o cenach z 26.12.1982 r., art. 14 i 18 (Dz.U. 1982, nr 7, poz. 52).
 18. Ogólne warunki umów sprzedaży.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu