BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuchciak Iwa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Problematyka nadmiernego zadłużania w kontekście wykluczenia finansowego
The Issue of Overindebtedness in the Context of Financial Exclusion
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 213-224, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Zadłużenie, Wykluczenie finansowe
Indebtedness, Financial exclusion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu była weryfikacja relacji, jakie zachodzą między zjawiskiem nadmiernego zadłużania i wykluczenia finansowego oraz bankowego. Przeprowadzona analiza obu zjawisk pozwoliła na identyfikację cech wspólnych obu zjawisk, jakimi okazały się cechy społeczno-ekonomiczne osób dotkniętych tymi problemami oraz konsekwencje prowadzące do utrudnienia pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dodatkowo, rozpatrując związek między trudnościami w dostępie do usług bankowych, a szczególnie kredytowych, trudności w korzystaniu z produktów kredytowych oraz nadmiernym zadłużeniem się, wskazano na dwukierunkowość tych zależności.(abstrakt oryginalny)

Awareness of the scale of financial exclusion and overindebtedness and, above all, of the negative consequences of what they involve on a micro-economic scale, for individual households, as well as on a macro-economic scale, for the whole national economy is not reflected in considerations on the basis of identification of the interdependencies and concomitance of both phenomena. The purpose of this article is to indicate relationships between the phenomenon of overindebtedness and financial exclusion. Thus it will be necessary to outline the size of household debt and financial exclusion in Poland, and then the recognition of the causes and consequences of both phenomena with an indication of the common areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderloni L., Access to Bank Account and Payment Services, [w:] New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, L. Anderloni, M.D. Braga, E.M. Carluccio (eds.), Springer-Verlag Berlin-Heidelberg 2007.
 2. Atkinson A.B., Marlier E., Income and Living Conditions in Europe, Eurostat, European Union, 2010.
 3. Buckland J., Hard Choices: Financial Exclusion, Fringe Banks and Poverty in Urban Canada, University of Toronto Press, 2012.
 4. Byrne N., McCarthy O., Ward M., Meeting the Credit Needs of Low-Income Groups: Credit Unions-V-Moneylenders, Working Paper 05/05, Dublin: Combat Poverty Agency, 2005.
 5. Carbó S., Gardener E.P.M., Molyneux P., Financial Exclusion, Palgrave MacMillan, 2005.
 6. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, J. Czapiński, T. Panek (red.), Warszawa 2012.
 7. Eurofinanse response to the European Commission's consultation on European households' over-indebtedness, Eurofinas AISBL, February 2013.
 8. Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, European Commission, VC/2006/0183, March 2008.
 9. Gloukoviezoff G., The link between financial exclusion and over-indebtedness, Working Paper, http:// gloukoviezoff.files.wordpress.com/2009/01/wp-link-fe-oi.pdf, 28.03.2013.
 10. Glukoviezoff G., From Financial Exclusion to Overindebtedness: The Paradox of Difficulties for People on Low Income?, [w:] L. Anderloni, M.D. Braga, E. Carluccio, New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, Springer Verlag, Berlin 2006.
 11. Glukoviezoff G., Understanding and combating financial exclusion and over indebtedness in Ireland: a European perspective. What could Ireland learn from Belgium, France and the United Kingdom?, Studies in Public Policy, October 2011.
 12. InfoDług, Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, luty 2011.
 13. InfoDług, Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, luty 2013.
 14. Jones P., Barnes T., Would You Credit It?: People Telling Stories About Credit, The Co-operative Bank in association with Liverpool JMU and Citizen Advice Bureau, 2005.
 15. Kempson E., Over-indebtedness in Britain, Department of Trade and Industry, London 2002.
 16. Kempson E., Whyley C., Kept Out or Opted Out? Understanding and Combating Financial Exclusion, Policy Press, Bristol 1999.
 17. Leeladhar V., Taking banking services to the common man - financial inclusion, "Reserve Bank of India Bulletin", January 2006.
 18. Lilico A., Household Indebtness in the EU, European Parliament, 2010.
 19. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Kredyty a wykluczenie społeczne w społeczeństwie dobrobytu, 2008/C 44/19.
 20. Over-indebtedness. New evidence from the EU-SILC special module, Research Note 4/2010.
 21. Raport o sytuacji banków w 2011 r., UKNF, Warszawa 2012.
 22. Russell H., Maître B., Donnelly N., Financial Exclusion and Over-indebtedness in Irish Households, Social Inclusion Research Report, Dublin, Ireland 2011
 23. Sarma M., Index of Financial Inclusion, Indian Council for Research on International Economic Relations, Working Paper No. 215, June 2008.
 24. Special Eurobarometer 373, Retail financial services, Komisja Europejska, 2012.
 25. Stamp, S., A Policy Framework for Addressing Over-indebtedness, Combat Poverty Agency, Dublin 2009.
 26. Świecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009.
 27. Towards a common operational definition of over-indebtedness, European Commission, February 2008.
 28. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu