BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Angelika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie kosztami w aspekcie wyceny bilansowej
Costs Management in Terms of Balance Sheet Valuation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 219-226, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Wycena aktywów i pasywów, Zarządzanie kosztami
Enterprises, Valuation of assets and liabilities, Costs management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono kwestię wpływu wyceny bilansowej na poziom kosztów w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak poszczególne metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy wpływają na poziom kosztów w przedsiębiorstwie. Czy przyjęte w polskim prawie bilansowym regulacje w zakresie wyceny sprzyjają fałszowaniu informacji sprawozdawczej o kosztach?(abstrakt oryginalny)

The article discusses the impact of the valuation of assets on the level of costs in a company. This article attempts to answer the question how various methods of valuation of assets and liabilities at the balance sheet affect the level of costs in an enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gos W., Hońko S., Szczypa P., ABC sprawozdań finansowych. Jak czytać, interpretować, analizować, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2010.
  2. Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. Jezierska E., Nadrzędne zasady rachunkowości w teorii i praktyce rachunkowości, [w:] Współczesne problemy rachunkowości, Wyd. SGH, Warszawa 2009.
  4. Klimczak K., Rezerwy w historycznym rozwoju systemu rachunkowości, [w:] Współczesne problemy rachunkowości, Wyd. SGH, Warszawa 2009.
  5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów", www.mf.gov.pl.
  6. Krzywda D., Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej, ZN AE w Krakowie nr 559, Kraków 2001.
  7. Kuzior A., Zarządzanie zyskami bilansowymi przez wycenę wybranych elementów kapitału obrotowego, [w:] Rachunkowość dylematy praktyki gospodarczej, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
  8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej , SKwP, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu