BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kędzierska-Bujak Ilona (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zbilansowana karta wyników a kompleksowa karta wyników i zarządzanie przez otwarte księgi - wybrane zagadnienia
Balanced Scorecard Versus Total Performance Scorecard and Open Book Management - Selected Issues
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 227-237, rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Efektywność, Strategiczna Karta Wyników
Management, Effectiveness, Balanced Scorecard (BSC)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od działań podejmowanych przez pracowników, osiąganych przez nich wyników oraz ich indywidualnych celów życiowych i planów zawodowych zależny jest w znacznej mierze sukces jednostki gospodarczej, w której pracują. Niezbędne jest zatem dostarczanie im odpowiednich informacji. Pomagają w tym koncepcja kompleksowej karty wyników, która w znacznej mierze bazuje na zbilansowanej karcie wyników, oraz zarządzanie przez otwarte księgi, które może wykorzystywać BSC, aby podnieść swoją efektywność oraz umożliwić jasne i klarowne przedstawienie pracownikom informacji istotnych przy podnoszeniu efektywności ich działania i ułatwieniu jednostce gospodarczej realizacji jej celów i strategii. Celem niniejszego artykułu jest próba analizy roli, jaką zbilansowana karta wyników może odegrać w koncepcjach kompleksowej karty wyników i zarządzania przez otwarte księgi.(abstrakt oryginalny)

Success of an enterprise employees work for greatly depends on activities taken by them, results they achieve, their individual life goals and career. It is therefore necessary to provide them with relevant information. It is helped by the concept of the Total Performance Scorecard, which is largely based on the Balanced Scorecard, and the Open Book Management, which can use the BSC to increase its efficiency and to enable clear presentation of relevant information to employees in order to improve the efficiency of their actions and facilitate the implementation of entities objectives and strategy of economic entities. The main purpose of this article is to analyze the role which the Balanced Scorecard can perform in concepts of the Total Performance Scorecard and the Open Book Management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Barton T.L., Shenkir W.G., Tyson T.N. [1998], Open Book management: Creating an Ownership Culture, Financial Executives Research Foundation, Moristown, New Jersey.
 2. Barton T.L., Shenkir W.G., Tyson T.N. [1999], Open Book Management, http://www.nysscpa.org/cpajournal/1999/0399/features/f360399.html (dostęp: 4.04.2013).
 3. Hindle T. [2008], Guide to Management Ideas and Gurus, Profile Books Ltd., London.
 4. Jakimowicz H. [2011], Zbilansowana karta wyników jako podstawa system pomiaru i oceny dokonań szpitali, [w:] Hass-Symotiuk M. (red.), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 5. Kaplan R., Norton D. [1996], The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 6. Kaplan R., Norton D. [2006], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kędzierska I. [2011], Możliwość zastosowania kompleksowej karty wyników na uczelniach wyższych do podniesienia ich konkurencyjności oraz rozwoju pracowników, [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 41, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Kolb D.A. [1984], Experiential Learning, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
 9. Michalak J. [2008], Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 10. Rampersad H.K. [2004], Kompleksowa Karta Wyników. Jak przekształcić zarządzanie, aby postępując uczciwie osiągać doskonałe wyniki, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 11. Wierzbiński M. [2008], Zrównoważona karta wyników, [w:] Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Woodall J., Winstanley D. [1998], Management Development. Strategy and Practice, Blackwell Business, Oxford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu