BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moroń Dorota (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Wielosektorowość w szkolnictwie wyższym - przykład polski i czeski
Multisectoral approach in higher education - the example of poland and czech republic
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 87-96, rys.
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, Szkoły niepubliczne
Higher education, Education, Private school
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zjawiska wielosektorowości w edukacji wyższej w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Czeskiej (dalej: zastosowano w całym artykule skrócone nazwy - Polska i Czechy). Oba państwa są przykładem krajów postkomunistycznych, które do roku 1989 cechowały się monopolem państwa w sferze polityki społecznej. Interesujące jest więc porównanie, jak w okresie transformacji przebiegała pluralizacja usług publicznych.(fragment tekstu)

Multisectoral approach, so the diversity of actors, not just from the public sector, but also non-governmental and market, as well as the sources of funding, is today becoming the reality in many areas of social policy. In the countries of Central and Eastern Europe the process of pluralization of public services during transition is associated with breaking the previous state's monopoly in this area. The purpose of this paper is to analyze the phenomenon of multi - sector approach in higher education. In this sphere we see strong momentum for pluralization. The examples of Poland and Czech Republic are used to show the importance of market and non-governmental organizations in higher education, as well as show the similarities and differences between systems with similar baseline.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Stewart: Wielosektorowa gospodarka dobrobytu w ujęciu historycznym. W: Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu. Red. M. Powell. Wydawnictwo WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2010, s. 42.
  2. Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2011, s. 74-75, 122-123.
  3. Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010, s. 140-141.
  4. Education at a Glance 2011: OECD Indicators. OECD, 2011, s. 244.
  5. M. Grewiński: Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego. WSP TWP, Warszawa 2009, s. 383-384
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu