BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wachstiel Łukasz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Eksploracyjna analiza czynników ryzyka usług informatycznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 5, 2013, s. 112-124, tab., wykr., bibliogr. poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Analiza ryzyka, Usługi, Informatyka
Risk, Risk analysis, Services, Information science
Abstrakt
Mnogość i różnorodność czynników ryzyka, wypływających na wytworzenie wartości końcowej usługi informatycznej, skłania do podjęcia próby znalezienia zbioru spójnych, syntetycznych czynników, które w sposób niezależny od siebie opisywałyby większość informacji zawartych w składnikach pierwotnych. Wstępne badania teoretyczne przeprowadzone przez autora w (Wachstiel 2011), zainspirowane biblioteką ITIL®’, pozwalają postawić hipotezę, iż istnieje ograniczony zbiór kilku czynników głównych, charakteryzujących ryzyko w usługach informatycznych. Praca ma na celu weryfikację tej hipotezy za pomocą eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA - Exploratory Factor Analysis) przeprowadzonej na zbiorze danych uzyskanych w wyniku badania postrzeganego przez praktyków zarządzania usługami informatycznymi, ryzyka. Opracowanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza zawiera informacje objaśniające specyfikę ryzyka w usługach informatycznych. Podano w niej podstawowe definicje oraz wyodrębniono czynniki ryzyka, które w drugiej części pracy zostały poddane analizie EFA. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński J. (red.) (1993), Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 2. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.) (2005), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 3. Gatnar E. (1998), Analiza czynnikowa. Teoria i zastosowanie, AE w Katowicach, Katowice
 4. Gatnar E., Walesiak M. (red.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, AE, Wrocław
 5. Hair J.F. i in. (1998), Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs
 6. Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 7. Jajuga K. (red.) (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 8. Kim J.O., Mueller C.W. (1978), Factor Analysis. Statistical Methods and Practical Issue, Sage Publ., Beverly Hills
 9. Knight F.H. (1985), Risk, Uncertainty and Profit, Chicago-London, 1985
 10. Office of Government Commerce (OGC) (2007), ITIL® Service Strategy, TSO (The Stationary Office), Great Britain
 11. Wachstiel Ł. (2011), Identyfikacja czynników ryzyka w zarządzania usługami informatycznymi, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011, Kraków
 12. Wiśniewski F. (1965), Pojęcie i podział usług, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 2
 13. Wywiał J. (2004), Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice
 14. Zakrzewska M. (1994), Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu