BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Finansyzacja w Polsce - ciekawostka teoretyczna czy realny problem?
Financialization in Poland - Theoretical Curiosity or the Real Problem?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 235-246, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
System finansowy, Kryzys gospodarczy
Financial system, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule badano skalę kształtowania się w Polsce zjawiska finansyzacji. W tym celu zaprezentowano kształtowanie się głównych wielkości i kategorii finansowych, determinujących poziom rozwoju krajowego systemu finansowego (zwłaszcza bankowego). Z rozważań wynika, że choć skala finansyzacji w Polsce jest relatywnie niewielka, to jednak dynamika zmian pozwala domniemywać, iż w kolejnych latach finansyzacja może zdecydowanie stać się problemem, którego nie powinno się bagatelizować.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to assess the scale of financialization in Poland. To achieve it there were presented the main financial categories, determining the development of the Polish financial system (mainly its banking part). It has been proved in the article that financialization has not constituted a serious problem in Poland so far. However, high dynamics of this process within the last years may significantly change the situation(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Assa J., Financialization and its consequences, The OECD Experience, Finance Research 2012, vol. 1, no. 1.
 2. Blinder A., Bankowość centralna w teorii i praktyce, CeDeWu, Warszawa 2001.
 3. Bogle J.C., Enough. True Measures of Money, Business, and Life, John Wiley& Sons, Chichester 2008.
 4. Dumenil G., Levy D., Costs and Benefits of Neoliberalism: A Class Analysis, [w:] Financialization and the World Economy, ed. G. Epstein, Edward Elgar, Northampton-Cheltenham 2005.
 5. Epstein G., Introduction: Financialization and the World Economy, [w:] Financialization and the World Economy, ed. G. Epstein, Edward Elgar, Northampton-Cheltenham 2005.
 6. Epstein G.A., Jadayev, The Rise of Rentier Incomes in OECD Countries: Financialization, Central Bank Policy and Labor Solidarity, [w:] Financialization and the World Economy, ed. G. Epstein, Edward Elgar, Northampton-Cheltenham 2005.
 7. Freeman R., It's financialization!, "International Labor Review", vol. 149, no. 2, 2010.
 8. Jurek M.,, Marszałek P., Pieniądz, polityka pieniężna i systemy kursowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 9. Kedrosky P., Stangler D., Financialization and Its Entrepreneurial Consequences, Kauffman Foundation Research Series: Firm Formation and Economic Growth, March 2011.
 10. Krippner G., The financialization of the American economy, "Socio-Economic Review" 2005, vol. 3, no. 2.
 11. Orhangazi O., Financialization and capital accumulation in the nonfinancial corporate sector: a theoretical and empirical investigation on the US Economy, 1973-2003, "Cambridge Journal of Economics" 2008, vol. 32, no. 6.
 12. Orhangazi O., Financialization and the US Economy, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2008.
 13. Palley T., Financialization: What It Is and Why It Matters, The Levy Economics Institute, Washington, D.C., Working Paper No. 525, December 2007.
 14. Phillips K., Arrogant Capital: Washington, Wall Street and the Frustration of American Politics, Little, Brown&Company, New York 1994.
 15. Raport o stabilności systemu finansowego 2011, NBP, Warszawa 2012.
 16. Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2012, NBP, Warszawa 2013.
 17. Raport Roczny, NBP Warszawa 2002.
 18. Ratajczak M., Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana?, Zeszyty Naukowe PTE 2011, nr 9.
 19. Ratajczak M., Kryzys finansowy a rozwój ekonomii jako nauki, [w:] Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Difin, Warszawa 2009.
 20. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu