BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołtun Ewelina Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kadej Anetta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie wskaźnika proporcji przy podatku naliczonym w spółdzielni mieszkaniowej
The Application of Tax Ratio Accrued in the Housing Cooperative
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 255-264, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Odliczenia od podatku, Spółdzielnie mieszkaniowe
Value Added Tax (VAT), Tax deductible, Housing cooperatives
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W spółdzielniach mieszkaniowych mamy do czynienia zarówno z czynnościami opodatkowanymi, jak i zwolnionymi z podatku na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W takich przypadkach rodzi się problem, w jakiej wysokości można odliczyć VAT naliczony w przypadku czynności zafakturowanych, niedających się w żaden sposób przypisać do konkretnego nośnika. Nośnikami kosztów w spółdzielniach mieszkaniowych są bowiem: lokale mieszkalne, lokale przynależne do lokali mieszkalnych, a mianowicie garaże i miejsca postojowe, oraz lokale usługowe. Kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniem gospodarczym obejmującym swym działaniem całość budynku czy budowli, to do odliczenia VAT naliczonego służy wyliczona proporcja, będąca udziałem sprzedaży opodatkowanej w ogóle przychodów uzyskanych przez spółdzielnię mieszkaniową.(abstrakt oryginalny)

Housing cooperatives have to deal with both activities taxed and exempt from the provisions of the act on housing cooperatives. In such cases, the dilemma arises how much input VAT invoiced for activities which cannot be in any way attributed to a particular carrier can be deducted . Because the carriers cost of housing cooperatives are: sale, premises belonging to dwellings, namely garages and parking spaces and commercial premises. When dealing with an event involving general business, in this case, to deduct input VAT calculated, proportion is used which is a share of taxable sales in the whole revenue generated by a housing cooperative.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Ewidencja księgowa VAT naliczonego rozliczanego według wskaźnika (struktury), Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340), 20.02.2013.
 2. IPTPP2/443-500/12-3/KW z dn. 28.08.2012 r.
 3. IPTPP4/443-684/12-4/UNR z dn. 8.01.2013 r.
 4. Szlęzak-Matusewicz J., Zasady korekty podatku naliczonego, [w:] VAT w działalności gospodarczej, red. I. Olchowicz, Difin, Warszawa 2010.
 5. Uchwała NSA z 24 października 2011 r. (I FPS 9/10).
 6. Ustawa z dn. 15 luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 nr 152, poz. 1223 ze zm.).
 8. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o VAT (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 10. http://prawo.rp.pl/artykul/792747,804529-Jak-obliczyc-wspolczynnik-przy-odliczeniu-VAT.html, z dn. 18.02.2013.
 11. http://prawo.rp.pl/artykul/792747,804531-Jak-sie-zmienily-zasady-ustalania-proporcji-odliczenia-VAT.html, z dn. 18.02.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu