BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziej Sabina (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w polsce
Economic Education of Children and Youth in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 87-105, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Słowa kluczowe
Edukacja, Edukacja młodzieży, Dzieci, Edukacja ekonomiczna
Education, Youth education, Children, Economic education
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie badań ankietowych analizujących poziom wiedzy ekonomicznej dzieci i młodzieży w Polsce, a także inicjatyw po-dejmowanych w zakresie edukacji ekonomicznej. Pomimo bowiem wprowadzenia do szkół przedmiotów ekonomicznych, nastawionych na kształtowanie się postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży (np. podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce), nie jest ona przygotowana do efektywnego radzenia sobie w obszarze gospodarki. Omówienie poziomu wiedzy ekonomicznej uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów stanie się punktem wyjścia do scharakteryzowania inicjatyw zmierzających do poprawy poziomu edukacji ekonomicznej młodych Polaków.(fragment tekstu)

Knowledge and understanding of basic economic concepts is the basis for the future orientation of young people in the world of economy and influences taken in this sphere behavior. Nowadays, children earlier and earlier take activity in economy, thus the role of economic knowledge increases. The article records the results of research on economic knowledge concerning basic concepts and on the understanding of market mechanisms by Polish pupils as well as presents the institutional form of economic education in Poland. The conducted research show that young people in Poland have insufficient economic knowledge. Forms of economic education of pupils conducted by the Polish National Bank and other commercial banks as well as The Children University of Economic and The University of Young Economist are also discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ch.R. Levy: W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne. W: Psychologia ekonomiczna. Red. T. Tyszka. GWP, Gdańsk 2004, s. 284.
  2. W.B. Walstad, D. Robson: Basic Economic Test. Examiner's Manual. Joint Council on Economic Education, New York 1990.
  3. B. Majewski: Badanie świadomości i podstaw wiedzy ekonomicznej wśród uczestników programów edukacyjnych skierowanych do najmłodszych. "E-mentor" 2010, nr 2 (34).
  4. B. Majewski: Świadomość i dojrzałość ekonomiczna nastolatków - wyniki badania w roku szkolnym 2010/11. "E-mentor" 2011, nr 1 (38).
  5. M. Goszczyńska, S. Kołodziej, A. Trzcińska: Uwikłanie w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Difin, Warszawa 2012, s. 125.
  6. A. Domurat, S. Kołodziej, A. Macko, T. Tyszka: Wiedza ekonomiczna polskiego społeczeństwa - 2008. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Niepublikowany raport z badań 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu