BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłaszewicz Danuta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Stabilność fiskalna jako przymus w polityce fiskalnej
Fiscal Stability as a Coercion in Fiscal Policy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 260-271, bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Stabilność fiskalna, Deficyt budżetowy, Dług publiczny, Polityka fiskalna, Spowolnienie gospodarcze
Fiscal stability, Budget deficit, Public debt, Fiscal policy, Economic slowdown
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ostatni kryzys finansowy i towarzyszące mu spowolnienie gospodarcze doprowadziły w wielu krajach do znacznego pogorszenia stanu finansów publicznych oraz niestabilności fiskalnej. Jednak głównym powodem tej sytuacji nie był kryzys finansowy, a przede wszystkim wcześniejsza od niego nieodpowiedzialność władz publicznych objawiająca się w wielu krajach wykorzystaniem polityki fiskalnej do innych celów niż stabilizowanie gospodarki. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, że we współczesnych gospodarkach stabilność fiskalna nie jest traktowana przez polityków jako ich powinność, lecz stała się przymusem, narzuconym formalnie przez różnego rodzaju regulacje wprowadzane na szczeblach międzynarodowych ugrupowań i narodowym. Do opisu tak rozumianego przymusu wykorzystano przykład regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

The recent financial crisis and accompanying economic slowdown has led to a significant deterioration of public finances and fiscal instability in many countries. However, the main reason for this situation was not the financial crisis, but earlier than it government irresponsibility, which manifested in many countries by the use of fiscal policy for any purpose other than to stabilize the economy. The purpose of this paper is to show that in modern economies, fiscal sustainability is not considered by politicians as their duty, but has become a coercion, formally imposed by various regulations, which were placed on the levels of the international groups and nations. To describe this problem examples of regulations in the European Union were presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Afonso A., Fiscal sustainability: the unpleasant European case, "FinanzArchiv" 2005, vol. 61, no. 1.
 2. Allen R., Fiscal Responsibility Laws: Lessons From International Experience, Ghana, IMF, May 24- -26, 2012.
 3. Angelopoulos K., Economides G., Fiscal policy, rent seeking, and growth under electoral uncertainty: theory and evidence from the OECD, "Canadian Journal of Economics", Vol. 41, Issue 4, November 2008.
 4. Arpaia A., Turrini A., Government expenditure and economic growth in the EU: long-run tendencies and short-term adjustment, "European Economy-Economic Papers", February 2008, no. 300, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication12024_en.pdf.
 5. Blanchard O.J., Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators, OECD Department of Economics and Statistics Working Papers, No.79, April 1990.
 6. Brender A., Drazen A., How Do Budget Deficits And Economic Growth Affect Reelection Prospects? Evidence From A Large Cross-Section Of Countries, "NBER Working Paper" 2005, no. 11862; http://www.nber.org/papers/w11862.pdf.
 7. Broda Ch., Weinstein D.E., Happy News From The Dismal Science: Reassessing Japanese Fiscal Policy And Sustainability, "NBER Working Paper", December 2004, No. 10988.
 8. Buiter W.H., Fiscal sustainability, http://www.willembuiter.com/egypt.pdf, 20.09.2012.
 9. Calmfors L., Wren-Lewis S., What should fiscal councils do?, "Economic Policy", October 2011, vol. 26, Issue 68.
 10. Drazen A., The Political Business Cycle After 25 Years, NBER Macroeconomics Annual 2000, Volume 15, http://www.nber.org/chapters/c11055.pdf.EN:HTML.
 11. European Economic Forecast - Winter 2013, Commission Staff Working Document 1/2013, http:// ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf.
 12. Gajewski P., Skiba L., Problemy polityki fiskalnej Polski na drodze do strefy euro w kontekście uwarunkowań i doświadczeń innych państw, NBP, Warszawa 2010.
 13. Ilzetzki E., Rent-seeking distortions and fiscal procyclicality, "Journal of Development Economics" 2011, 96(1).
 14. Józefiak C., Krajewski P., Mackiewicz M., Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczenia, PWE, Warszawa 2006.
 15. Kopits G., Fiscal Rules: Useful Policy Framework or Unnecessary Ornament, IMF Working Paper, No.01/145, September 2001; http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2001/wp01145.pdf.
 16. Krogstrup S., Wyplosz C., A common pool theory of deficit bias correction, "CEPR Discussion Paper" 2006, no. 5866.
 17. Kumar S., Webber D.J., Fargher S., Wagner's Law Revisited: Cointegration and Causality Tests for New Zealand, Discussion Papers 0917, University of the West of England, Department of Economics 2009, http://www.uwe.ac.uk/bbs/acad/econ/econ.shtml.
 18. Liu L., Webb S.B., Laws for fiscal responsibility for subnational discipline: international experience, "Policy Research Working Paper", March 2011, no. 5587.
 19. Mackiewicz M., Metody weryfikacji stabilności fiskalnej - porównanie własności, "Bank i Kredyt" 2010, nr 41(2).
 20. Mohtadi H., Roe T., Democracy, rent seeking, public spending and growth, "Journal of Public Economics" 2003, no. 87.
 21. Nordhaus W.D., The political business cycle, "Review of Economic Studies", April 1975, no. 42.
 22. Reforma zarządzania gospodarczego w UE - analiza rozwiązań przyjętych w ramach tzw. 6-paku, NBP, http://www.nbp.pl/publikacje/integracja_europejska/6-pak.pdf.
 23. Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact, Amsterdam 17 June 1997, DzU C 236 z 02.08.1997, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ=CELEX:31997Y0802(01).
 24. Skidelsky R., Keynes. Powrót mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
 25. The fiscal rules database, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ fiscal_governance/fiscal_rules.htm.
 26. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, http://european-council. europa.eu/media/639256/16_-_tscg.pl.12.pdf.
 27. Traktat o Unii Europejskiej, DzU C 191 z 29.7.1992, art. 3a, 104c; http://eurlex.europa.eu/pl/treaties/ dat/11992M/htm/11992M.html.
 28. Włodarczyk P., Stabilność fiskalna - koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw grupy wyszehradzkiej 1995-2009, "Materiały i Studia" NBP, Zeszyt nr 256/2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu