BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchowicz Izabela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przemiany demograficzne a dostosowanie polskiego systemu edukacji
Demographic Transformations and Adjustment of the Polish Education System
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 106-115, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Słowa kluczowe
Przemiany demograficzne, Edukacja, System edukacji
Demographic transformation, Education, Educational system
Abstrakt
Dynamicznie zmieniający się potencjał demograficzny naszego kraju musi pociągnąć za sobą zmiany w wielu sferach naszego życia, w tym również w systemie edukacji.W dzisiejszych czasach wiedza jest wartością pożądaną. Dostrzega się jej znaczenie jako czynnika wpływającego na poprawę warunków bytu, szansy awansu społecznego i zawodowego oraz jako elementu zabezpieczającego przed bezrobociem. Osoby lepiej wykształcone rzadziej pozostają bez pracy, uzyskują wyższe zarobki i mają lepszą pozycję na rynku pracy.(fragment tekstu)

Demographic transformations caused by economic and social changes results in negative changes in the demographic structure of the Polish society. The number of children has been decreasing. According to the demographic forecasts, this tendency is going to continue. The current situation requires adjustment of the education system to the changing number of the pupils' (students') population. Initially these changes concern kindergartens and primary schools. In the future, they are also going to be observed in schools at higher than the lowest one levels of education. As the consequence of demographic transformations, the population at the working age is also going to face some serious problems. Therefore, the education system reaction to all these changes should be not only limited organizational changes in the kindergartens and schools, but it should also include adjustments of school programmes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Auleytner J.: Polityka edukacyjna a konkurencyjność kapitału ludzkiego. W: Edukacja w perspektywie integracji Europy. Red. M. Ochmański, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki. Warszawa 2001.
  2. Jagas J.: Wokół kryzysu edukacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne. Opole 2010.
  3. Kotowska I.: Zmiany stanu i struktury rodzin w kontekście przemian procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2001. W: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Red. Z. Strzelecki. PWE, Warszawa 2003.
  4. Nosowicz J.F.: Edukacja dla przyszłości. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
  5. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011. GUS, Warszawa 2011.
  6. Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. Red. I. Kotowska. SGH, Warszawa 1999.
  7. Rocznik Demograficzny 2011. GUS, Warszawa.
  8. Rzymełka-Frąckiewicz A.: Politycy wobec przemian edukacyjnych. Studium odpowiedzialności społecznej. Toruń 2010.
  9. Strzelecki Z.: Europa - Polska. Stan i perspektywy demograficzne (1980-2050). W: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Red. Z. Strzelecki. PWE, Warszawa 2003.
  10. Zamorska K.: Edukacja sprawa prywatna czy publiczna. W: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej - przegląd problemów. Red. A. Rączaszek, W. Koczur. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu