BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Paradygmaty współczesnej rachunkowości a controlling
The Paradigms of Contemporary Accounting vs. Controlling
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 331-340, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Controlling
Accounting, Financial reporting, Controlling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmieniające się warunki gospodarowania wynikające z globalizacji wpłynęły na zmianę paradygmatów rachunkowości. Paradygmaty współczesnej rachunkowości wynikają ze zmian regulacji prawnych, zwłaszcza standardów sprawozdawczości finansowej, co zdeterminowało rangę funkcji informacyjnej i kontrolnej rachunkowości, a tym samym sprawozdawczości finansowej. Autorka w wymienionym zakresie podjęła próbę sformułowania problemów, które powinny "wpłynąć" w praktyce gospodarczej na doskonalenie controllingu.(abstrakt oryginalny)

Changing economic conditions resulting from globalization influenced the change of accounting paradigms. The contemporary accounting paradigms are driven by changes of legal regulations, IFRS in particular. It has determined the significance of informative and control function of accounting and financial reporting. The author has taken an attempt to formulate problems in above mentioned area, which should influence the improvement of controlling in practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzym E., Problemy współczesnej ewolucji rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 179, Kraków 1983.
 2. Gos W., Szacunki jako parametr wartości aktywów i pasywów, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, pod red. B. Micherdy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 3. Hasik W., Jakość informacji sprawozdawczej w kontekście rachunkowości behawioralnej a praktyka gospodarcza, [w:] Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej (wymiana doświadczeń zawodowych - biegłych rewidentów i pracowników naukowych), pod red. M. Kwiecień, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 1158, Wrocław 2007.
 4. Hendriksen E.A, van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Karmańska A., Zmierzch tradycyjnego budżetowania a wiarygodność informacji ekonomicznej, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, pod red. B. Micherdy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 6. Kwiecień M., Aktywa materialne - kapitał wiedzy, [w:] Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej (wymiana doświadczeń zawodowych - biegłych rewidentów i pracowników naukowych), pod red. M. Kwiecień, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 1158, Wrocław 2007.
 7. Kwiecień M., Funkcja informacyjna rachunkowości a rachunkowość behawioralna, [w:] Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, red. G. Dyklewicz, G. Kamecka-Roszkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego, Białystok 2008.
 8. Kwiecień M., Rachunki problemowe kosztów i wyników wspomagana mikrokomputerem, Skrypty AE we Wrocławiu, Wrocław 1989.
 9. Kwiecień M., Hasik.W., Sprawozdawczość śródroczna, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, pod red. B. Micherdy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 10. Micherda B., Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Micherda B., Szulc M., Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, [w:] Współczes-ne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, pod red. B. Micherdy, Difin, Warszawa 2013.
 12. Mućko P., Problemy regulacji rachunkowości: między wiarygodnością a przydatnością decyzyjną informacji finansowej, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, pod red. B. Micherdy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 13. Nowak E., Wpływ norm rachunkowości na jakość informacji zarządzanej, [w:] Systemy zarządzania kosztami dokonaniami, pod red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 14. Nowak W.A., Podmioty sprawozdawczości finansowej oraz adresaci i jakość sprawozdań finansowych w świetle wybranych ram koncepcyjnych, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, pod red. B. Micherdy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 15. Skoczylas W., System sprawozdawczości ryzyka, jako podstawa wiarygodnej komunikacji w zarządzaniu ryzykiem i jego raportowaniu, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, pod red. B. Micherdy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 16. Walińska E., Jurewicz A., Sprawozdawczość finansowa według segmentów działalności, jako wyraz nowych trendów współczesnej rachunkowości, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, pod red. B. Micherdy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu