BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipski Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Co wiemy o "społeczeństwie wiedzy"?
What we Know about the "Knowledge Society"?
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 116-126
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Słowa kluczowe
Edukacja, Społeczeństwo oparte na wiedzy, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Education, Knowledge-based society, Knowledge-based economy
Abstrakt
Objawienie "społeczeństwa wiedzy" jest tym wszystkim, ale i czymś więcej, przypomina bowiem doświadczenie legendarnego Molierowskiego pana Jourdain, któremu lekcja z filozofem otwiera oczy na to, co było, a czego nie widział i co zasadniczo zmienia sposób patrzenia na jego życie. Zanim dowiedzieliśmy się, że żyjemy w społeczeństwie wiedzy, okazało się, że u jego podstaw znajduje się gospodarka oparta na wiedzy. Dekret konstytuujący nowy ład społeczny zbudowany na wiedzy poprzedzony został, innymi słowy, nowym spojrzeniem na gospodarowanie, w którym dobrem najbardziej pożądanym stała się wiedza, kojarzona w tym kontekście z takimi pokrewnymi terminami jak: kapitał intelektualny, kapitał ludzki, zasoby niematerialne (intangibles).(fragment tekstu)

"Knowledge society" is a controversial concept. It derives from the "knowledge based economy" in which knowledge is reification. The paper discusses its consequences, such as separation of knowledge from the practice, knowledge management, quantification of the effects of the learning process, subordination of educational policy to the economic requirements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. G.S. Becker, K.M. Murphy: A Theory of Rational Addiction. "Journal of Political Economy" 1988, Vol. 96, No. 4, s. 675-700; M. Garbicz: Statyczne i dynamiczne ujęcie racjonalności społecznej. W: Racjonalność jako problem nauk społecznych. Red. E. Chmielecka. Warszawa 1990, s. 120-128.
 2. F. Znaniecki: Społeczne role uczonych. Warszawa 1984, s. 15; M. Scheler: Problemy socjologii wiedzy. Warszawa 1990, s. 85-87;
 3. A. Giddens: Nowe zasady metody socjologicznej. Kraków 2001, s. 225;
 4. P. Berger, T. Luckmann: Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa 1983, s. 42.
 5. J. Życiński: Teizm i filozofia analityczna, t. 1. Kraków 1985.
 6. J. Pfeffer, R. Sutton: Wiedza a działanie. Kraków 2002, s. 29.
 7. Z. Chojnicki: Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Red. A. Kukliński. Warszawa 2001, s. 90.
 8. B. Wawrzyniak: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach - potrzeba diagnozy. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Red. A. Kukliński. Warszawa 2001, s. 24;
 9. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków 2002, s. 41-44.
 10. R. Kierzek: Jak porównać "apples and oranges", czyli o różnych metodach analizy publikowalności i dorobku naukowego, http://www.nauka. gov.pl, dostęp: 17.12.2011.
 11. Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. IBE, Warszawa 2011, s. 31.
 12. B. Misztal: Prywatyzacja wyższego wykształcenia w Polsce. W: Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Red. B. Misztal. Kraków 2000, s. 27.
 13. T. Sławek: Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych. Katowice 2002, s. 33.
 14. L. Witkowski: Koniec kultury uczenia się? W: Jaka kultura? Jaki dyskurs? Sfera publiczna a spory o edukację, pedagogikę i zarządzanie. Red. M. Jaworska-Witkowska. Szczecin 2008, s. 237.
 15. J. Rawls: Teoria sprawiedliwości. Warszawa 1994, s. 145.
 16. J.H. Newman: Idea uniwersytetu. Warszawa 1990
 17. D. Węziak-Białowolska, I.E. Kotowska: Kapitał ludzki. W: Diagnoza Społeczna 2011. Red. J. Czapiński, T. Panek. Warszawa 2011, s. 102.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu