BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Zbigniew (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Narzędzia rachunkowości zarządczej w zintegrowanym programie redukcji kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Managerial Accounting Tools in Integrated Cost Reduction Program in Production Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 341-352, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów działań, Rynkowa wartość dodana, Redukcja kosztów, Rachunkowość zarządcza
Activity Based Costing (ABC), Market Value Added (MVA), Costs reduction, Management accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest studium teoretycznym poświęconym zintegrowanemu programowi redukcji kosztów, wykorzystującemu wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej. W pierwszej części artykułu zdefiniowano i omówiono pięć podstawowych narzędzi rachunkowości zarządczej: rynkową wartość dodaną produktu, produktowy rachunek kosztów działań, rachunek kosztów działań w odniesieniu do procesu, standardowy rachunek kosztów, centra kosztów działań. Narzędzia te zostały zaprezentowane w dwóch fazach cyklu życia produktu: projektowania i wytwarzania. W drugiej części artykułu przedstawiono proces integracji wymienionych narzędzi rachunkowości zarządczej w jednolity program redukcji kosztów. Program ten multiplikuje efekty zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w celu wzmocnienia ich oddziaływania na procedury redukcji kosztów produkcyjnych.(abstrakt oryginalny)

This paper is a brief theoretical study of the integrated cost reduction program in a production firm that consists of five distinct managerial accounting tools which together create cost reduction pressures across the entire product life cycle. In the first part of the article the major managerial accounting tools are identified and discussed: market value added of product, product-activity based costing, process-activity based costing, standard costing, activity costs centers. These tools are presented in two phases of product life: its design and production. In the second part the paper discusses the process of integration of these five managerial accounting tools to develop aggressive cost reduction program that relies upon multiple managerial accounting tools, which reinforce each other to achieve more intense level of cost reduction.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Beischel M.E., Improving Production with Process Value Analysis, Journal of Accountancy September 1990.
 2. Crum L.W., Analiza wartości. Poszukiwanie optymalnej wartości, PWE, Warszawa 1973.
 3. Cooper R., Slagmulder R., Integrated cost management, [w:] Bhimani A. (red.), Contemporary Issues in Management Accounting, Oxford University Press, London 2006.
 4. Drury C., Management and Cost Accounting, Chapman & Hall, Hong Kong 1992.
 5. Gabrusewicz W., Hamrol M., Kurtys E., Sobolewski H., Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 6. Hicks D.T., Activity Based Costing for Small and Mid-Sized Businesses: An Implementation Guide, John Wiley & Sons, New York 1992.
 7. Kaplan R.S., Atkinson A.A., Advanced Management Accounting, Upper Saddle River, Prentice Hall, N.J. 1998.
 8. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 9. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 10. Leszczyński Z., Mapowanie i wartościowanie działań jako podstawa implementacji rachunku kosztów działań, [w:] Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu, KiBR, Sopocka Szkoła Wyższa Uniwersytet Gdański, Sopot 2010.
 11. Leszczyński Z., Rachunek kosztów działań w średnim przedsiębiorstwie, Politechnika Łódzka, Łódź 2009.
 12. Leszczyński Z., Projektowanie i wdrażanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk 2012.
 13. Monden Y., Cost Reduction Systems: Target Costing and Kaizen Costing, Portland, OR: Productivity Press, Portland 1995.
 14. Ostrenga M.R., Ozan R.T., Mcllhattan R.D., Harwood M.D., The Ernst & Young Guide To Total Cost Management, John Wiley & Sons, New York 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu