BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misiuna Jan
Tytuł
Finansowanie działań politycznych w Japonii - zarys regulacji i praktyki ustrojowej
Financing Politics in Japan : Introduction to Regulatory Regime and Systematic Praxis
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 4, s. 161-178, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Partie polityczne, Finansowanie partii politycznych, Korupcja
Political parties, Political party financing, Corruption
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Finansowanie działań politycznych to bardzo rozbudowany blok zagadnień. Przystępując do analizy zjawiska w danym państwie, trzeba się zmierzyć nie tylko z tekstem regulacji prawnych dotyczących ƒ finansowania partii politycznych, ale również przeprowadzić studia nad systemami: partyjnym, wyborczym i politycznym jako takimi, nad kulturą polityczną, historią i samym społeczeństwem oraz nad uwarunkowaniami ekonomicznymi, czyli wszystkim tym, co wpłynęło na ewolucję danego państwa i co je konstytuuje. Warto także osadzić badanie w kontekście systemów ƒ finansowania działań politycznych w innych państwach, aby uzyskać odpowiednią perspektywę analizy oraz możliwość dokonania porównań międzynarodowych. Przygotowanie takiego obszernego studium i zapoznanie się z nim to bardzo trudne zadania, wiele wymagające zarówno od autora, jak i odbiorcy. Autor nie aspiruje tu do wyczerpania tematu systemu ƒ finansowania partii politycznych w Japonii. Jego celem jest jedynie krótkie przybliżenie polskiemu odbiorcy tego tematu wraz z kontekstem. (fragment tekstu)

This paper deals with the reality of political ƒ finance in Japan. In the text I describe how the election system influenced the process of creation of party system, especially segmentation of the Liberal-Democratic Party into factions. Consequences of this system include expensive election campaigns which in turn lead to close relationships between political parties and individual politicians and large, particularly corporate, donors. In effect the costs of election campaigns continue to increase and political parties, perpetually in need of money, constantly search for new donors. In this context it is not surprising that in Japan corruption is important problem. What is also important, however, is the fact that dysfunctional relationships between large, corporate donors and po litical parties were and are fundamental factors influencing economic policies of successive governments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bailey P., Postwar Japan. 1945 to Present, Blackwell, Oxford 1996.
 2. Bilski H., Japonia - walka o odzyskanie silnej pozycji gospodarczej i finansowej, "Materiały i Studia NBP" marzec 2002, nr 140, s. 5.
 3. Blechinger V., Corruption Through Political Contributions in Japan, Submitted for a TI workshop on corruption and political party funding in La Pietra, Italy, October 2000, s. 3, dostępne na stronie: United Nations Public Administration Network, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN013118.pdf (dostęp 3.11.2013).
 4. Casas-Zamora K., Political finance and State funding system: an overview, Brookings Institution-University of Costa Rica, May 2008, s. 5.
 5. Election System in Japan, Free Choice Foundation, Kansai 2007, s. 46-47, http://www.freechoice.jp/electionsystem.pdf (dostęp 3.11.2013).
 6. Ferdinand P., Party Funding and Political Corruption in East Asia: The Cases of Japan, South Korea and Taiwan, w: Funding of Political Parties and Election Campaigns, red. R. Austin, M. Tjernstrom, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm 2003, s. 63.
 7. Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol. XXIX, P. 2: Japan, red. K.L. Gatz, United States Government Printing Office, Washington 2006, s. 1.
 8. Giannakopoulos A. , Maras K., Amanos S., Party Financing in Germany and Japan: Comparative Perspectives of Political Corruption, "Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies" 2009, No. 9, s. 8.
 9. Hays J., Elections in Japan: Logistics, Turnout, Campaigns, Voter Patterns And Hereditary Seats, http://factsanddetails.com/japan.php?itemid=1783&catid=22&subcatid=146 (dostęp 26.08.2013).
 10. Ito M., Funds law no match for wily politicians, "The Japan Times" 11.09.2007, http://www.japantimes.co.jp/news/2007/09/11/reference/funds-law-no-match-for-wily-politicians/ (dostęp 3.11.2013).
 11. Johnson Ch., The 1955 System and the American Connection: A Bibliographic Introduction, "JPRI Working Paper" July 1995, No. 11.
 12. Kajimoto T., Political funds law revision not the answer, "The Japan Times" 26.10.2004, http://www.japantimes.co.jp/news/2004/10/26/national/political-funds-law-revision-not-the-answer/ (dostęp3.11.2013).
 13. Kerr A. , Dogs and Demons. The Fall of Modern Japan, Penguin Books, London 2001, s. 133.
 14. Kerr A., Psy i demony. Ciemne strony Japonii, Universitas, Kraków 2008.
 15. Key Ozawa aide arrested over illegal funds, "The Japan Times" 4.03.2009, http://www.japantimes.co.jp/news/2009/03/04/national/key-ozawa-aide-arrested-over-illegal-funds/ (dostęp 3.11.2013).
 16. Kohno M., Japan's Postwar Party Politics, Princeton University Press, Princeton 1997.
 17. Political Funds Control Law is Full of Loopholes, "Japan Press Weekly" 5.03.2009, http://www.japan-press.co.jp/2009/2613/scandal_5.html (dostęp 26.08.2013).
 18. Seitō kōfu-kin, shishutsu-zō sō senkyo ga eikyō, 1. 45-Bai sakunen,"Asahi Shimbun" 28.09.2013, http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201309270815.html (dostęp 3.11.2013)].
 19. Sōmu-shō,Senkyo seiji shikin, http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html (dostęp 3.11.2013).
 20. The Evolution of Japan's Party System Politics and Policy in an Era of Institutional Change, red. L.J. Schoppa, University of Toronto Press, Scholarly Publ. Division, Toronto 2011.
 21. The National Diet of Japan, The House of Representatives, Secretariat of the House of Representatives, Tokyo, June 2013, s. 11.
 22. U.S. admits CIA gave LDP money in 1950s, 1960s, "The Japan Times" 20.07.2006, http://www.japantimes.co.jp/news/2006/07/20/national/u-s-admits-cia-gave-ldp-money-in-1950s-1960s/ (dostęp 26.08.2013).
 23. Williams R., Aspects of Party Finance and Political Corruption, w: R. Williams, Party Finance and Political Corruption, Macmillan, New York 2000, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.4.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu