BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowski Paweł (Politechnika Wrocławska), Kutyłowska Małgorzata (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Benchmarking jako nowoczesne narzędzie zarządzania w sektorze wodociągów i kanalizacji - Polska na tle innych krajów europejskich
Benchmarking as a Modern Management Instrument in Water and Sewage Companies - Poland in Comparison to European Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 364-379, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Benchmarking, Wodociągi, Zarządzanie
Benchmarking, Waterworks, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono początkowe wyniki benchmarkingu w sektorze wodociągów i kanalizacji. Głównym celem pracy jest ukazanie konieczności dokonywania porównań i ciągłego doskonalenia się, zwłaszcza w sektorze usług publicznych, gdyż w obecnym czasie dobrze zarządzana firma musi podlegać zmianom i ulepszeniom, co wpływa wprost na zwiększenie jej efektywności finansowej i technicznej. Wstępna analiza porównawcza kilku wybranych wskaźników wykazała, że są obszary w dziedzinie wodociągów i kanalizacji, które wymagają w Polsce udoskonalenia, np. ograniczenie strat wody w sieci dystrybucji lub zwiększenie niezawodności działania systemów komunalnych.(abstrakt oryginalny)

The article depicts the results of benchmarking research in water and sewage systems. The main aim of the article is to demonstrate the necessity of carrying out benchmarking analysis in companies exploiting water and sewage systems in Poland. The results of the benchmarking analysis can be used to improve the effectiveness of that kind of companies and the quality of their services. The results of the research depicted in the article show that there are areas in Polish water and sewage systems that should be a subject of improvement, in particular energy efficiency, loss of water and the reliability of services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Ziębicki, Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 2. C.E. Bogan, M.J. English, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 3. P.C. Liao, S.R. Thomas, W.J. O'Brien, J. Dai, S.P. Mulva, I. Kim, Benchmarking project level engineering productivity, Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), 2012, 235-244.
 4. S. Kale, A.E. Karaman, Benchmarking the knowledge management practices of construction firms, Journal of Civil Engineering and Management, 18 (3), 2012, 335-344.
 5. http://www.iwahq.org/iwa-search/?p=0&q=benchmarking.
 6. J.A. Zambrano, M. Gil-Martinez, M. Garcia-Sanz, I. Irizar, Benchmarking of control strategies for ATAD technology: a first approach to the automatic control of sludge treatment systems, Water Science and Technology, 60 (2), 2009, 409-417.
 7. K.V. Gernaey, S.B. Jorgensen, Benchmarking combined biological phosphorus and nitrogen removal wastewater treatment processes, Control Engineering Practice, 12, 2004 357-373.
 8. S. Lindtner, H. Schaar, H. Kroiss, Benchmarking of large municipal wastewater treatment plants treating over 100,000 PE in Austria, Water Science and Technology, 57(10), 2008, 1487-1493.
 9. O. Hug, A. Rödiger, R.-E. Schaffert, S. Tippmann, Prozess - Benchmarking "Rohrnetzbetreiben" und Kundenorientierung: Modernisierungspotenziale aufdecken und erschließen, EnergieWasser Praxis, 7/8, 2002, 2-7.
 10. J. Kappeler, Benchmarking in der Wasserversorgung, Gas Wasser Abwasser, 9, 2009, 735-740.
 11. M. Clarke, P. Boden, A. McDonald, DEBTOR: debt evaluation, bench-marking and tracking - a water debt management tool to address UK water debt, Water and Environment Journal, 26, 2012, 292-300.
 12. Korespondencja z p. Mateuszem Bogdanowiczem.
 13. M. Bogdanowicz, Benchmarking, Ochrona Środowiska, BMP, 2, 2012, 10-15.
 14. Landesweiter Kennzahlenvergleich Wasserversorgung Niedersachsen, pod red. O. Hug i M. Pie-lorz, Projektberater confideon Unternenehmensberatung GmbH, Hannover 2010.
 15. Kennzahlenvergleich Trinkwasserversorgung Sachsen-Anhalt, pod red. O. Hug, Projektberater confideon Unternenehmensberatung GmbH, Berlin 2012.
 16. Kennzahlenvergleich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Brandenburg, pod red. O. Hug i M. Pielorz, Berlin 2010.
 17. Kennzahlenvergleich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Brandenburg Berichtfür das Erhebungsjahr 2011, pod red. O. Hug i M. Pielorz, Berlin 2012.
 18. J. Kappeler, Benchmarking für Wasserversorgungen, Gas Wasser Abwasser, 4, 2010, 1-10.
 19. J. Kappeler, Benchmarking in der Abwasserentsorgung, Gas WasserAbwasser, 11, 2006, 873-880.
 20. Dane z IGWP.
 21. Kosten und Leistungen der Abwasserentsorgung, pod red. Fachorganisation Kommunale Infrastruktur, Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute, Glattbrugg, 2011.
 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
 23. L. Dzienis, M. Orzechowska, Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej w Białymstoku z zastosowaniem teorii niezawodności, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 4, 1987, 75-78.
 24. M. Kwietniewski, Metodyka badań eksploatacyjnych sieci wodociągowych pod kątem niezawodności dostawy wody do odbiorców, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 25. H. Hotloś, Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 26. H. Hotloś, E. Mielcarzewicz, Warunki i ocena niezawodności działania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach górniczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 27. H. Hotloś, Badania zmienności strat wody w wybranych systemach wodociągowych w latach 1990-2008, Ochrona Środowiska, 32(4), 2010, 21-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu