BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczyński Andrzej (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zmiany regulacji prawnych na rynku pracy osób niepełnosprawnych
Changes in Legal Regulations on the Labour Market of People with Disabilities
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 127-138, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa ludności, Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Rynek pracy
Activity rate of population, Disabled people, Disabilities employment activity, Labour market
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie i prezentacja realnych zagrożeń dla możliwości realizacji deklarowanej polityki społecznej wobec aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kontekście zmian w regulacjach prawnych. Ponad 20-letnie doświadczenia oraz kierunek proponowanych zmian1 w systemie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych uzasadniają postawienie tezy o ograniczonej skuteczności i pogłębiającej się rozbieżności pomiędzy deklarowaną polityką społeczną a efektami stosowanych rozwiązań.(fragment tekstu)

Economic and political transformations, that took place in Poland in the early 90's, significantly affected conditions in the labour market of people with disabilities. Companies employing disabled people, when operating in the system of professional activation of disabled, became a participant of competitive economy. New solutions in the field of social policy for the activation of disabled people include the mechanisms of economic support through the co-financing and refunds. The open labour market has become the declared target area of employment for people with disabilities. The aim of protected labour market was to develop towards the employment, in particular, of people whose type and degree of disability restricts reasonable opportunity to work on the open market. The analysis of effectiveness of system solutions and used economic support tools permits to conclude, that the real picture of accupational activity differs from the model and effects of implemented corrections are different from assumptions and expectations. Effective from January 1st, 2009, the amendment of basic legal act on the shape of professional activation system that is the Act on Social and Vocational Rehabilitation and Employment of Disabled, results, inter alia, in the lack of connection between the nominal amount of financial support and the amount of gross wages and the significant approximation of grants amount for disabled people employed in the open and protected labour market (since January 1st, 2013 there will be the alignment). Legal restrictions on the financing system in the current form of vocational activation system of disabled act in the antimotivational way on the employment of people with disabilities in protected working conditions - for those people this form of employment should be particularly open. It seems necessary to create conditions for sheltered employment and social rehabilitation of disabled people to be implemented in organizations that mission and goals are not aimed at achieving business results ("non-profit" organizations, public benefit organizations, associations, foundations, organizations running public benefit activity).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kurzynowski: Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej. W: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji. Red. J. Mikulski, J. Auleytner. WSzP TWP, Warszawa 1996.
  2. A. Barczyński: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Analiza rozwiązań. Propozycje na przyszłość. W: Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości. Red. G. Uścińska. IPiSS, Warszawa 2008.
  3. A. Barczyński: Wrażliwość systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na czynniki zewnętrzne. W: Ergonomia niepełnosprawnym w wieku informacji. Red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska. Monografie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004.
  4. D. Multańska, I. Suszek: Pomoc finansowa na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Wydawnictwa Info-Baza, Poznań 2009.
  5. A. Barczyński: Analiza wskaźnikowa finansowego wspomagania zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dział Wydawnictw KIG-R, Warszawa 2006;
  6. J. Jaworski: Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego. Ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. IPiSS, Warszawa 2009.
  7. A. Barczyński: Analiza rynku pracy dla osób niepełnosprawnych w świetle zmian wynikających z nowelizacji z dnia 29.10.2010 r. ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W: Aktualne problemy życia i pracy osób niepełnosprawnych w Polsce. Red. A. Kurzynowski, H. Waszkowski. TWK, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu