BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murdoch Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wejście Polski do strefy euro a długoterminowe cele rozwoju kraju
Poland's Entry into the Eurozone vs. its Long Term Growth Objectives
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 285-297, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Strefa euro, Kryzys finansowy, Globalne Standardy Prezentacji Wyników Inwestycji, Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Eurozone, Financial crisis, Global Investment Performance Standards (GIPS), European Social Fund (ESF)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest skonfrontowanie celów strategicznych długoterminowego rozwoju Polski opartych na procesie konwergencji do europejskiej unii walutowej z implikacjami kryzysu strefy euro oraz możliwymi konsekwencjami na polskim rynku pracy zarówno w procesie konwergencji, jak i po wstąpieniu do strefy euro. Plan wstąpienia do unii walutowej przeciwstawiono kosztom uczestnictwa w programie antykryzysowym Troiki i w Europejskim Funduszu Stabilności oraz ewentualnym ograniczeniom suwerenności decyzyjnej. Wskazano na trudności gospodarek krajów GIIPS. Opisano postrzegane zmniejszenie wartości uczestnictwa w strefie euro. Sformułowano wnioski z procesu negocjacji z Cyprem w obliczu bankructwa. Wskazano na częściową sprzeczność celu DSRK i bezwzględnego wypełnienia warunków wstąpienia do strefy euro. Zarekomendowano powtórną ocenę warunków wejścia do unii walutowej oraz wyznaczenie bardziej realistycznego celu głównego długookresowej strategii rozwoju Polski.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to juxtapose the long term vision of growth for Poland which is based on the goal of joining the Eurozone and the financial crisis in the Euroland. The convergence to the Eurozone has been confronted with the costs of contributing to the Troika's rescue operations and the European Stability Fund as well as the potential risk of undermining its sovereign decision making powers. The financial turmoil of the GIIPS countries has been pointed out. Certain risks resulting from the Eurozone vulnerability have been indicated. Some repercussions from the Cyprus crisis have been identified. Partial incompatibility of the present long term vision of growth for Poland with the convergence criteria has been pointed out. Recommendations to revise the criteria to enter the Eurozone as well as to revise or readjust the long term objectives for Poland have been listed. Keywords: The Long Term Development Strategy for Poland, Eurozone, financial(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M. (red.), Raport "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe", http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/ pliki/pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf [dostęp: 23 marca 2013 r.].
 2. Boni M. (red.), Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 1 marca 2013, Monitor Polski, Warszawa, 2013, poz. 121.
 3. Boni M. (red.), Strategia Rozwoju Kraju 2020, Uchwała nr 157 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, 22 listopada 2012 r. Monitor Polski, Warszawa, 2012, poz. 882.
 4. Breaking News: Iceland to Slow Down EU Talks, "Iceland Review Online", 14 stycznia 2013 r., http:// www.icelandreview.com/icelandreview/daily_news/BREAKING_NEWS_Iceland_to_Slow_ Down_EU_Talks_0_396859.news.aspx [dostęp 23 marca 2013 r.].
 5. Brown G., Statement to Parliament on October 27, 1997, http://hansard.millbanksystems.com/commons/ 1997/oct/27/economic-and-monetary-union.
 6. Cameron D., Speech to Parliament on January 23, 2013, http://www.number10.gov.uk/news/eu-speechat- bloomberg/ [dostęp 23 marca 2013 r.].
 7. Charlemagne, A better deal, but still painful, "The Economist", 25 marca 2013 r., http://www.economist. com/blogs/charlemagne/2013/03/cyprus-bail-out [dostęp 25 marca 2013 r.].
 8. Charlemagne, On the run, "The Economist", 21 marca 2013, http://www.economist.com/blogs/charlemagne/ 2013/03/cyprus-crisis.
 9. Dominik J., Strategia przygotowań Polski do wprowadzenia euro, prezentacja na debacie Ministerstwa Finansów "Euro: jak i kiedy?", 1 marca 2013 r.
 10. Emmanouilidis J.E., Wystąpienie panelowe na konferencji "Kryzys w strefie euro - scenariusze i globalne konsekwencje", Warszawa, 11 września 2012 r.
 11. "Euro: jak i kiedy?", debata w Ministerstwie Finansów 1 marca 2013 r., http://www.mf.gov. pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/euro% 3A-jak-i-kiedy?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow% 3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qU6T%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal% 26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2
 12. ETS: decyzja o ustanowieniu europejskiego mechanizmu stabilności jest niepodważalna, "Rzeczpospolita.
 13. Prawo", 27 listopada 2012 r., http://prawo.rp.pl/artykul/955779.html [dostęp 23 marca 2013 r.].
 14. Gliński P., Program rządu technicznego, prezentacja 7 marca 2013 r., http://lubczasopismo.salon24. pl/aelita/post/492635,przemowienie-prof-glinskiego-w-sejmie-wersja-tekstowa. [dostęp 23 marca 2013 r.].
 15. Government finance statistics, European Commision, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_ explained/index.php/Government_finance_statistics.
 16. Is This Really the End?, "The Economist", 26 listopada 2011 r.
 17. Milne R., Iceland's new coalition government suspends EU accession talks, "Financial Times", 22 maja 2013 r. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6c88e05a-c2dd-11e2-9bcb-00144feab7de.html# axzz2kYLip4ob [dostęp: maj 2013 r.].
 18. Ochrymiuk M., Rogut M., Konwergencja nominalna w strefie euro. Implikacje dla Polski, NBP, 2010 r., http://www.nbportal.pl/r/euro/materialy_papierowe_pdf/Konwergencja_nominalna_na_ stron_.pdf OECD Economic Outlook 90 database, December 2011, http://www.oecd.org/economy/economicoutlookanalysisandforecasts/ 49112261.pdf.
 19. Redwood J., The future of the eurozone, 12 April, 2012, http://johnredwood.wpengine.netdna-cdn.com/ wp-content/uploads/2012/04/THE-FUTURE-OF-THE-EURO-ZONE.11.04.12doc.pdf [dostęp 23 marca 2013 r.].
 20. Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 2013-03-01, Monitor Polski, 2013, poz. 121.
 21. Uchwała nr 157 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, 22 listopada 2012 r., Monitor Polski, Warszawa 2012, poz. 882.
 22. Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012-04-27, Monitor Polski 2012, poz. 252.
 23. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012-2015, Uchwała nr 71 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015, Monitor Polski, Warszawa 2012, poz. 292.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu