BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutowicz Dariusz Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Strategia, model biznesowy i rachunkowość zarządcza jako komplementarne narzędzia identyfikujące źródła wartości przedsiębiorstwa
Strategy, Business Model and Management Accounting as a Set of Complementary Tools Used for Identifying Sources of Enterprise Value
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 469-480, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Modele biznesowe, Rachunkowość zarządcza, Strategia przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
Value creation, Business models, Management accounting, Corporation strategies, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu wskazanie roli analizy modelu biznesowego i strategii w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Najlepsze zrozumienie modelu biznesowego nie zastąpi strategii. Odnosi się ona głównie do inicjatyw, podczas gdy model biznesowy obejmuje ocenę jej wpływu na wartość biznesu. Jednocześnie nie można tworzyć wartości, jeśli nie prowadzi się pomiarów rezultatów działań. Najlepsza strategia firmy i elastyczny model biznesowy nie zagwarantują sukcesu. Menedżerowie muszą korzystać z informacji zarządczej, aby móc podejmować decyzje prowadzące do osiągnięcia celów danej organizacji. Strategia, model biznesowy i rachunkowość zarządcza to trzy różne, ale uzupełniające się narzędzia, które w każdym przedsiębiorstwie mającym na celu tworzenie wartości w długim okresie muszą być wykorzystywane.(abstrakt oryginalny)

This paper explores the role of analysis of the business model and strategy in adding value. Good understanding of business model is no substitute for strategy. A strategy of a company relates mostly to its competitive initiatives, while business model of a company deals with whether the revenues and costs flowing from the strategy demonstrate business viability. One cannot manage the process of value creation if one does not measure to see what is getting better and what is not. The best company strategy and flexible business model will not secure the success. Managers need managerial accounting information to help them make decisions for the pursuit of goals of an organization. These tools are different and complementary. Companies that are intended to create value over the long term need strategy, business model and management accounting as well.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Artienowicz N., Jak księgowy może wspomóc zarządzanie, "Rachunkowość" 2009, nr 9.
 2. Chesbrough H., Rosenbloom R.S., The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation's Technology Spinoff Companies, Oxford University Press, 2002.
 3. Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance, HBR, I-II 2005.
 4. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne, koncepcje - metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 5. Nowak E., Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 5.
 6. Nowak E. (red.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa 2013.
 7. Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.
 8. Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, Wiley, 2010.
 9. Rappaport A., Creating Shareholder Value, Free Press, 1997.
 10. Romanowska M. (red.), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 11. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu