BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuraś Marian (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Sarga Danuta (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Obrotu), Węgrzynowski Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Obrotu)
Tytuł
Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników
Requirements Specification with User's Participation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 330, s. 21-37, rys., bibliogr. 13 poz
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu informatyki
Słowa kluczowe
Informatyka, Użytkownicy informacji, Projektowanie systemów informatycznych, Potrzeby informacyjne, Organizacja
Information science, Users of information, Information system design, Information needs, Organisation
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Określenie potrzeb informacyjnych użytkowników jest kluczowym, bo przesądzającym o dalszym przebiegu prac projektowych, etapem tworzenia systemu. Jest ono zarazem etapem, któremu w naszej praktyce gospodarczej nie poświęca się odpowiedniej uwagi. W artykule przedstawiono obserwacje i wnioski z wstępnych prac w trzech projektach. Omówiono założenia metodyczne prac oraz dokonano oceny roli użytkowników we wstępnych pracach projektowych. Przeprowadzono również ocenę zastosowanej metodyki i wykorzystanych narzędzi.(abstrakt oryginalny)

Requirements definition, specification and analysis is a key issue of information analysis since it decides about consucutive phases of the process. At the same time t is the phase to which too little attention is usually paid by practitioners. In the paper observations and conclusions are discussed of the requirements definition in three projects. Methodological assumptions are presented and the role of users participating in the project is evaluated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. DeMarco T. Structured Analysis and System Specification. Prentice Hall Int., Englewood Cliffs, New Jersey 1979.
 2. Gane Ch., Sarson T,, Structured Systema Analysis, Prentice-Hall Int., Englewood Cliffs, New Jersey 1979.
 3. Gillenson M.L., Goldberg R., Strategic Planning, Systems Analysis and Database Design. John Wiley&Sons, New York - Toronto 1984.
 4. Kuraś M., Metody definiowania potrzeb informacyjnych użytkownika, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1986,nr 215.
 5. Kuraś M., Metodyka strukturalnej analizy i projektowania systemów informacyjnych, SA/PSI, maszynopis, Kraków 1988.
 6. Kuraś M., Relacje: użytkownik - informatyk w procesie projektowania systemów informatycznych, w: Bocheński A., Kuraś M. (red.): Aktualne problemy zastosowań informatyki w zarządzaniu, materiały na konferencję INFOKRAK 89, TNOiK - PTI - AE, Kraków - Krynica 1987.
 7. Kuraś M., Uczestnictwo użytkownika w procesie projektowania systemów informatycznych zarządzania, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1987, nr 248.
 8. Kuraś M., Zakres modernizacji systemu informacyjnego, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1989 (w druku).
 9. Lisiński M., Martyniak Z., Potocki A., Techniki organizatorskie. Badanie pracy, Skrypt programowany, Kraków 1985.
 10. Lundeberg M., Goidkuhi G., Nilsson A., Information Systems Development: A Systematic Approach, Prentice - Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1981.
 11. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie, PWN, Warszawa 1981.
 12. 0rr K., Structured Requirements Definition, Topeka 1981.
 13. Techniki organizatorskie. Zastosowanie w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, praca zbiorowa pod red. Z. Martyniaka, AE, Kraków 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu