BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuraś Marian (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Wybór strategii rozwoju zastosowań informatyki do obsługi systemu informacyjnego
Strategy Selection of Computer Applications to Support Information System
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 330, s. 39-52, rys., bibliogr. 14 poz
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu informatyki
Słowa kluczowe
Informatyka, Strategia rozwoju, System informacyjny, Planowanie systemów informacyjnych
Information science, Development strategy, Information system, Information Systems Planning
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W artykule omawia się problemy wyboru strategii komputeryzacji w przedsiębiorstwach przystępujących do wprowadzenia metod i środków informatyki do wspomagania procesów zarządzania. Obserwacje praktyki gospodarczej a także wstępne wyniki prowadzonych badań nad zastosowaniami informatyki wskazują na zupełny brak przygotowania kierownictwa przedsiębiorstw a także informatyków do poprawnego i skoordynowanego wprowadzania komputeryzacji do przedsiębiorstw. Omówiono wyniki prowadzonych badań oraz dokonano przeglądu strategii komputeryzacji, przydatnych w warunkach naszej gospodarki.(abstrakt oryginalny)

In the paper issues are discussed of strategy selection for management Information systems development in the Organizations introducing computers to support management. Observations of practical solutions and the preliminary results of the research on computer applications prove that management at organizations as well as systems developers are not sufficiently educated to correct and coordinated introduction of computer technology. Some conclusions of the research are presented. A review is done of strategies possibly applicable to Polish economy. The idea of a general strategy of computer technology implementation is presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alter S.L., Decision Support Systems - Current Practice and Continuing Challenges, Addison - Wesley 1980.
 2. Brittan J., The Place of the Prototype in Information System Development, Proceedings of the Working Conference on Prototyping, Namur Belgium, 25-28 October 1983.
 3. Davis G.B., Strategies for Information Requirements Determination, "IBM Systems Journal" 1982, vol. 21, no 1.
 4. Gibson C.F., Singer C.J., Schidman A.A., Davenport T.H., Strategies for Making an Information System Fit Your Organization, "Management Review", January 1984.
 5. Gremilion L., Pyburn P., Breaking the Systems Development Bottleneck, "Harvard Business Review", vol, 61, no 2, March-April 1983.
 6. Kuraś M., Characterization of System Analysis and Design Methodologies in Nolan's Stage Model. W: Zieliński S., Rawiński T. (eds): Current Trends in Information System Development Methodologies. Preprints of the Polish - Scandinavian Seminar, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1988.
 7. Kuraś M., Przewidywane skutki mikrokomputerowej "monokultury", w: "Systemy informatyczne" 1988, nr 1. Materiały Seminarium SPIS 88, GUS, OBR SPIS, Warszawa 1988.
 8. McFarlan F.W. McKenney J.L., Corporate Information Systems Management - The Issues Facing Senior Management, Irwine 1983.
 9. McFarlan F.W., McKenney J.L. Pyburn P., The Information Archipelago - Plotting a Course. "Harvard Business Review", vol. 61, no l January - February 1983.
 10. Naumann J., Davis G.B., McKeen J.D., Determining Information Requirements: A Contingency Method for Selection of a Requirements Assurance Strategy, "Journal of Systems and Software" 1980.
 11. Nolan R.L., Managing the Crisis in Data Processing, "Harvard Business Review", vol. 57, no 2, March - April 1979.
 12. Saarinen T., Selecting a Strategy for an Information System Development Project to support User Participation. Working Paper F-127. The Helsinki School of Economics, Helsinki 1985.
 13. Saarinen T., Case Studies on using the Contingency Approach for selecting a System Development Strategy, w: Saarinen T.: Essays on the Progress of Computer - based Information Systems in Organizations, Internal Report B-87. The Helsinki School of Economics, Helsinki 1987.
 14. Saarinen T., Contingency Approaches to select a System Development Strategy, w: Saarinen T., Essays on the Progress of Computer-based Information Systems in Organizations. Internal Report B-87. The Helsinki School of Economics, Helsinki 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu