BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rakowski Witold (Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie)
Tytuł
Zróżnicowanie wydatków gmin i powiatów na oświatę w latach 2005-2010 w układzie przestrzennym
Variation of Educational Spending by Communities and Counties Across Regions in 2005-2010
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, 311-324, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Oświata, Subwencje
Education system, Subsidies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wydatki związane z oświatą stanowią najważniejszą pozycję w budżecie jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego. Subwencja oświatowa przekazywana z budżetu centralnego gminom i powiatom wraz z upływem czasu jest coraz skromniejsza, dlatego gminy i powiaty zmuszone są pokrywać rosnące koszty oświaty z własnych środków. Większą subwencję oświatową w przeliczeniu na 1 mieszkańca otrzymują województwa słabiej rozwinięte gospodarczo, ale te województwa również w większym stopniu pokrywają wydatki na oświatę z własnych środków.(abstrakt oryginalny)

Spending on education is a key item in budgets of local authorities. Educational subsidies from the central state budget to communities and counties have been increasingly modest, therefore, the communities and counties are forced to cover rising educational costs out of their own resources. Less economically developed regions receive more educational subsidies per capita yet the same regions assign relatively more of their own funds to education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowczak A., Polityka wyrównawcza państwa wobec zróżnicowanej sytuacji finansowej polskich województw, [w:] P. Churski (red.), Zróżnicowania regionalne w Polsce, "Biuletyn" KPZK PAN, zeszyt nr 248, Warszawa 2011.
 2. Churski P. (red.), Zróżnicowania regionalne w Polsce, "Biuletyn" KPZK PAN, zeszyt nr 248, Warszawa 2011.
 3. Danielewicz J., Turala M., Analiza zróżnicowania przestrzennego wydatków na usługi z zakresu oświaty i wychowania w Polsce, Prace Naukowe" UE we Wrocławiu nr 244, Wrocław 2012.
 4. Grabek A., MEN łamie obietnice, "Rzeczpospolita" A3, z dnia 4 stycznia 2013.
 5. Herbst M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, W.N. Scholar, Warszawa, 2007.
 6. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 7. Kołaczkowski B., Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 8. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz polityka przedsiębiorczości w Polsce. Przegląd OECD, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 9. Rakowski W., Modzelewska A., Sztejna E., Źródła zasilania w środki pieniężne i struktura wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie, "Rocznik Żyrardowski", tom IX, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów 2011.
 10. Tomaszewski P., Zaleski J., Zembaty M., Oczekiwane efekty realizacji polityki spójności Unii Europejskiej na poziomie regionalnym w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2 (44), Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa 2011.
 11. Wójcik P., Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2 (32), Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu