BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydełko Alfred (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Rola księgowego w controllingu przedsiębiorstwa
The Role of an Accountant in Company Controlling
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 512-521, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Controlling, Rachunkowość, Księgowy, Księgi rachunkowe, Polityka rachunkowości
Controlling, Accounting, Accountant, Accounting books, Accounting policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zadania, które powinien realizować główny księgowy w systemie controllingowym. Zaprezentowano obszary i kierunki zmian, które dostosowują system rachunkowości do potrzeb controllingu.(abstrakt oryginalny)

This paper describes the tasks to be executed by the chief accountant in controlling system. There are presented areas and directions of changes which adapt the accounting system to the needs of controlling.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Biadacz R., Controlling jako system informacyjny rachunkowości, [w:] Z. Messner (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t. III Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny, Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
  2. Kes Z., Organizacyjne aspekty controllingu, [w:] E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa 2013.
  3. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, ODDK, Gdańsk 2008.
  4. Nowak E., Controlling jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa 2013.
  5. Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2011.
  6. Szydełko A., Możliwości wkomponowania rachunku kosztów zmiennych w ewidencyjne rozwiązania systematycznego rachunku kosztów, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 8.
  7. Szydełko A., Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu, [w:] E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa 2013.
  8. Szydełko A., Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk 2004.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U. z 2013, nr 47 poz. 330).
  10. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu