BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydełko Magdalena (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Benchmarking jako narzędzie wspomagające controlling w obszarze logistyki
Benchmarking as a Tool for Supporting of Controlling in the Logistics Area
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 531-540, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Benchmarking, Controlling, Logistyka
Benchmarking, Controlling, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu benchmarkingu i controllingu w obszarze logistyki oraz pokazanie relacji zachodzących między nimi. W zależności od podejścia można określić cztery typy relacji między benchmarkingiem i controllingiem logistycznym, tj. benchmarking jest częścią controllingu logistycznego, benchmarking jest narzędziem controllingu logistycznego, benchmarking i controlling logistyczny występują w przedsiębiorstwie niezależnie, benchmarking jest metodą zarządzania wspomagającą controlling w obszarze logistyki.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present selected issues of benchmarking and controlling in the logistics area and to describe relationships between them. Depending on the approach, we can specify four types of relationships between benchmarking and logistic controlling in an enterprise: benchmarking is part of logistic controlling, benchmarking is a tool for supporting logistic controlling, benchmarking and logistic controlling are independent in enterprise, benchmarking is a method of management for supporting controlling in the logistics area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendell T., Boulter L., Benchmarking, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 2. Biernacki M., Kowalak R., Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 3. Bogan Ch.E., English M.J., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 4. Camp R.C., Business Process Benchmarking. Finding and Implementing Best Practices, ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin 1995.
 5. Kaleta A., Strategia przedsiębiorstwa - wybór artykułów, Wrocław 2004, www.ue.wroc.pl (30.03.2013).
 6. Karlöf B., Östblom S., Benchmarking - równaj do najlepszych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995.
 7. Kisperska-Moroń D., Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2000.
 8. Kowalak R., Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 9. Krawczyk S., Logistyka w przedsiębiorstwie, [w:] Logistyka. Teoria i praktyka, red. S. Krawczyk, Difin, Warszawa 2011.
 10. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie - 15 efektywnych metod, Antykwa, Kraków 1997.
 11. Nowak E., Controlling jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Controlling dla menedżerów, red. E. Nowak, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013.
 12. Piechota R., Controlling logistyki, [w:] Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004.
 13. Pietrzak G., Controlling funkcjonalny, [w:] Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, red. E. Nowak, ODDK, Gdańsk 2003.
 14. Sadowska-Skorus A., Controlling logistyki, [w:] Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, red. M. Sierpińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 15. Śliwczyński B., Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyd. Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2007.
 16. Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu Profit, Katowice 2001.
 17. http://cscmp.org (29.03.2013).
 18. http://www.apqc.org (29.03.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu