BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptak Piotr (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
Tytuł
Medium- and Long-Term Fiscal Sustainability in Europe
Średnio- i długookresowa stabilność fiskalna w Europie
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2014, nr 2, s. 25-52, tab., rys., bibliogr., 23 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Stabilność finansowa, Wskaźniki finansowe, Struktura budżetu, Dług publiczny, Starzenie się społeczeństw
Financial sustainability, Financial indicators, Budgetary structure, Public debt, Ageing of the population
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji stabilności fiskalnej w świetle raportu Komisji Europejskiej Fiscal Sustainability Report 2012 oraz jego krytyczna analiza. Analiza rozpoczyna się od przedstawienia ogólnej koncepcji stabilności fiskalnej, a następnie wprowadza podejście zastosowane w raporcie. Szczegółowo przedstawione zostały wskaźniki stabilności fiskalnej S1 i S2 w kontekście kryzysu zadłużenia, procesu starzenia się społeczeństwa, a także przy uwzględnieniu implikacji płynących z ekonomii politycznej. Przyjęta przez autora metodologia opiera się na podejściu analitycznym, które umożliwia ocenę stabilności fiskalnej. Ponadto w artykule zastosowano analizę opisową oraz metodę porównawczą. Zostały skomentowane wyniki pomiaru stabilności fiskalnej w Europie i w Polsce. Zakres analizy stabilności finansów publicznych został rozszerzony o Polskę w celu uwzględnienia podwyższenia ustawowego wieku emerytalnego do lat 67 dla kobiet i mężczyzn oraz ukazania jego wpływu na stabilność finansów publicznych w średnim i długim horyzoncie czasowym. W końcowej części artykułu, oprócz wniosków, wyodrębnione zostały zalety i wady podejścia zastosowanego w raporcie. Pomimo faktu, że przedstawiona tam koncepcja nie może zostać bezpośrednio zastosowana w bieżącej polityce gospodarczej - ze względu na wysoką wrażliwość wskaźników stabilności na zmiany parametrów - Raport o stabilności fiskalnej powinien służyć jako istotny dokument rządowy, regularnie uaktualniany, niemniej wymagający sporej dozy obiektywizmu. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the concept of fiscal sustainability in light of the European Commission's Fiscal Sustainability Report 2012. The author discusses the concept of fiscal sustainability and examines sustainability indicators (S1 and S2) in the context of a sovereign debt crisis and population aging. The author uses an analytical approach as well as descriptive analysis and comparative methods in his research. He comments on the results of fiscal sustainability studies for Poland and Europe as a whole. The analysis of fiscal sustainability in Poland takes into account a recent increase in the statutory retirement age to 67 years for men and women and shows the detailed impact of that decision on the sustainability of public finances in the medium and long term. In the final part of the article, the author highlights the advantages and disadvantages of the approach used in the report. He concludes that the concept of fiscal sustainability cannot be used directly in day-to-day economic policy due to the high sensitivity of sustainability indicators to parameter changes. According to Ptak, the European Commission's Fiscal Sustainability Report is an important policy document that should be updated regularly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassone, F., Franco, D. [2000], Assessing fiscal sustainability: A review of methods with a view to EMU, In: Fiscal Sustainability, Banca d'Italia, Rome: Bank of Italy.
 2. Bill amending the act on pensions and disability pensions paid from the Social Insurance Fund and on some other acts, Parliamentary Paper No 329.
 3. Bohn, H. [2005], The sustainability of fiscal policy in the United States, "CESifo Working Paper" 1446.
 4. Cottarelli, C., Jaramillo, L. [2012], Walking Hand in Hand: Fiscal Policy and Growth in Advanced Economies, IMF Working Paper No. 12/137.
 5. DeLong, B., Summers, L. [2012], Fiscal Policy in a Depressed Economy, Brookings Papers on Economic Activity.
 6. Escolano, J. [2010], A Practical Guide to Public Debt Dynamics, Fiscal Sustainability, and Cyclical Adjustment of Budgetary Aggregates, International Monetary Fund.
 7. European Commission [2009] The Sustainability Report 2009, European Economy No.9.
 8. European Commission [2012] The Fiscal Sustainability Report 2012, European Economy No.8.
 9. European Commission [2013] Report on Public Finances in EMU 2013, European Economy No.4.
 10. Ghosh, A. et al. [2011] Fiscal fatigue, fiscal space and debt sustainability in advanced economies, "NBER Working Paper" No. 16782.
 11. Herndon, T., Ash, M., Pollin, R. [2013], Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critic of Reinhart and Rogoff, "Political Economy Research Institute, Working Paper Series", No 322.
 12. IMF [2010] Fiscal monitor - Fiscal exit: from strategy to implementation, Washington, DC, November 2010.
 13. Krugman P. [2013], The Excell Depression, "The New York Times" 18 April.
 14. Mackiewicz, M. [2010], Metody weryfikacji stabilności fiskalnej - porównanie własności, "Bank i Kredyt" nr 41(2).
 15. Neck, R., Sturm, J.-E. [2008], Sustainability of Public Debt, The MIT Press Cambridge, Massachusetts - London, England.
 16. Oręziak, L., Rosati, D.K. [2013], Kryzys finansów publicznych, przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, Uczelnia Łazarskiego, Warsaw.
 17. Reinhart C., Rogoff K. [2010], Growth in a Time of Debt, "American Economic Review" Vol. 100, No 2.
 18. Reinhart, C.M., and Rogoff, K.S. [2009], The Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton: Princeton University Press, October 2009.
 19. Reinhart, C.M., Reinhart, V.R. and Rogoff, K.S. [2012] Debt Overhangs: Past and Present, "NBER Working Paper Series" 18015, April 2012.
 20. Rosati D.K. [2013], Konsolidacja fiskalna a kryzys zadłużenia w strefie euro, [in:] L.Oręziak and D. Rosati (eds.), Kryzys finansów publicznych, przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, Uczelnia Łazarskiego, Warsaw.
 21. Rzońca, A., Varoudakis, A. [2007], The quality of fiscal adjustments in transition economies, "Bank i Kredyt" lipiec 2007.
 22. Terzi, A. [2013], One more comment on RR and HAP, Global Economic Intersection, April.
 23. The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060), [2012] "European Economy" No 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu