BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Urbanek Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych
The Role of Mutual Funds in Corporate Governance Processes among Listed Companies in Poland
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2014, nr 2, s. 81-102, bibliogr. 24 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Fundusze inwestycyjne, Spółki giełdowe
Corporate governance, Investment funds, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była ocena roli, jaką pełnią towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) jako akcjonariusze w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na koniec 2006 r., 2008 r. i 2010 r. Przedmiotem analizy były udziały TFI w kapitale spółek publicznych, ich pozycja w stosunku do największych akcjonariuszy, charakterystyka spółek publicznych, których akcje znajdują się w portfelach funduszy inwestycyjnych, ze względu na ich wielkość i typ akcjonariusza dominującego oraz wynikające z tego implikacje dla takich aspektów funkcjonowania spółek, jak polityka kadrowa, wyniki ekonomiczne, zmiany w składzie akcjonariatu. Otrzymane rezultaty pokazują na ograniczoną rolę, jaką mogą pełnić fundusze inwestycyjne w procesach nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach publicznych. Wynika to przede wszystkim z relatywnie niewielkiej skali zaangażowania kapitałowego funduszy. To, że spółki, w których akcjonariacie występują fundusze inwestycyjne, charakteryzują się na ogół bardziej korzystnymi standardami nadzoru korporacyjnego może wynikać z przewagi TFI w stosunku do innych akcjonariuszy, jeśli chodzi o ocenę spółek portfelowych. Prowadzi to do selekcji lepszych spółek do portfeli i może oznaczać, że TFI stają się beneficjentami lepszych procedur nadzorczych stosowanych przez akcjonariuszy większościowych, legitymizując tylko swoją obecnością w akcjonariacie wysoką jakość tych procedur. (abstrakt oryginalny)

The article evaluates the role of mutual funds as shareholders in companies listed on the Warsaw Stock Exchange as of the end of 2006, 2008 and 2010. The authors examine the involvement of mutual funds in the stock of publicly traded companies as well as the position of these funds compared to that of the largest shareholders. The authors also investigate the characteristic features of publicly traded companies whose shares are part of mutual fund portfolios. These companies are analyzed taking into account the status of the leading shareholder and various aspects of company operations such as human resources policy, business performance and changes to the ownership structure. The authors conclude that that mutual funds play a limited role in corporate governance processes in publicly traded companies in Poland. This is primarily due to the relatively low financial involvement of the funds. Companies whose shareholders include mutual funds usually meet higher standards in terms of corporate governance than other businesses. This may stem from the fact that mutual funds are capable of selecting better companies for their portfolios than other shareholders, Adamska and Urbanek say. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A. [2013], Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 2. Barker R. [2011], Ownership structure and shareholder engagement: reflections on the role of institutional shareholders in the financial crisis, w: Corporate Governance and the Global Financial Crisis. International Perspective, eds. W. Sun, J. Steward, D. Pollard, Cambridge University Press.
 3. Campbell K. [2010], Corporate Governance after the Financial Crisis. Institutional Investors and the Stewardship Function, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" nr 2/1, s. 33-54.
 4. David P., Kochhar R. [1996], Barriers to Effective Corporate Governance by Institutional Investors: Implications for Theory and Practice, "European Management Journal" Vol. 14, No 5.
 5. Dziawgo D. [2011], Relacje inwestorskie. Ewolucja - funkcjonowanie - wyzwania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Gordon J.N. [2009], "Say on Pay": Cautionary Notes on the UK Experience and the Case for Shareholder Opt-In, "Columbia Law School Working Paper" No. 343, August.
 7. Graves S., Waddock S. [1990], Institutional ownership and control: implication for long-term corporate strategy, "Academy of Management Executive" Vol. 4, No. 1.
 8. Hartzel, J. Starks, L. [2003], Institutional investors and executive compensation, "The Journal of Finance" No. 58 [6], s. 2351-2374.
 9. Jeżak J. [2010], Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 10. [IZFA], Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, www.izfa.pl
 11. Kodeks dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 24.X.2006 r., Preambuła.
 12. Lis K.A., Sterniczuk H. [2005], Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Parrino R., Sias R.W., Starks L.T. [2003], Voting with their feet: Institutional ownership changes around forced CEO turnover, "Journal of Financial Economics" No. 68.
 14. Prahalad C.K. [1993], Corporate Governance or Corporate Value Added?: Rethinking the Primacy of Shareholder Value, "Journal of Applied Corporate Finance" May.
 15. Scatina M. [2001], Institutional Investors, Corporate Governance and Pension Funds, "Working Paper" 13/01, Centre for Research on Pensions and Welfare Policies.
 16. Sheehan K. [2011], Great Expectations: Institutional Investors, Executive Remuneration, and "Say on Pay", w: Corporate Governance Failures. The Role of Institutional Investors in the Global Financial Crisis, eds. J.P. Hawley, S.J. Kamath, and T. Williams, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 17. Short H., Keasy K. [1997], Institutional Shareholders and Corporate Governance in the United Kingdom, w: Corporate Governance. Economic, Management, and Financial Issues, eds. K. Keasey, S. Thompson, M. Wright, Oxford University Press.
 18. Sławiński A. [2006], Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego, Referat na konferencję "Współczesne problemy finansów międzynarodowych" Kolegium Gospodarki Światowej SGH, 17 listopada 2006 r., http://www.nbp.pl/publikacje/wyklady/slawinski112006.pdf.
 19. Smith M., [1996], Shareholder activism by institutional investors: Evidence from CalPERS, "Journal of Finance" No. 51, s. 227-252.
 20. Urbanek P. [2010], Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, red. P. Urbanek, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 21. Urbanek P. [2010], Rotacje zarządów polskich spółek publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" nr 1.
 22. Urbanek P. [2011], Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli na przykładzie polskich spółek publicznych, "Zeszyty Naukowe" nr 9, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 23. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
 24. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu