BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobowski Sebastian (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Knowledge Cluster Initiatives by MEXT - Case of Tokai Region Nanotechnology Manufacturing Cluster in Japan
Inicjatywa klastra wiedzy MEXT - przykład klastra nanotechnologicznego regionu Tokai w Japonii
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 295, s. 27-40, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Clusters, Networks and Markets in the Asia-Pacific Region
Słowa kluczowe
Klastry, Współpraca
Business cluster, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Inicjatywa Klastra Wiedzy MEXT przewiduje wsparcie rzeczowe i promocyjne lokalnych inicjatyw współpracy przemysłu, środowiska nauki i rządu na potrzeby umiędzynarodowienia struktur klastrowych i dynamizacji rewolucji technologicznej. Klaster regionu Tokai stanowi interesujący przykład intensywnych interakcji aktorów prywatnych i publicznych zintegrowanych wokół wspólnej wizji postępu.(abstrakt oryginalny)

Knowledge Cluster Initiative by MEXT provides support facilities and promotes local outward-oriented initiatives of industry-academia-government collaboration in order to internationalize cluster structures and boost technological revolution. Tokai Region Cluster is an interesting example of intensive spillovers among private and public actors integrated around common vision of progress.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bobowski S., Haberla M., Networked clusters in the context of knowledge-seeking strategy of international business, [in:] B. Skulska, A.H. Jankowiak (Eds.) Innovation Sources of Economies in Eastern Asia, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 256, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012.
  2. Dicken P., Global Shift: Transforming the World Economy, Paul Chapman, London 2003.
  3. European Commission and Enterprise Directorate-General, Regional Clusters in Europe: Observatory of European SMEs, no. 3, Brussels 2002.
  4. Furman J.L., Porter M.E., Stern S., The determinants of national innovative capacity, Research Policy 2002, vol. 31.
  5. OECD, Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD Publications, Paris 1999.
  6. OECD, Competitive Regional Clusters. National Policy Approaches, OECD Reviews of Regional Innovation, Paris 2007.
  7. OECD, Innovative Clusters: Drivers of National Innovation Systems, OECD Publications, Paris 2001.
  8. Porter M.E., Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review 1998, November- December, Reprint No. 98609.
  9. Porter M.E., Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy, Economic Development Quarterly 2000, vol. 14, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu