BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sieroń Arkadiusz (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Średniowieczni islamscy uczeni nieznanymi prekursorami współczesnej ekonomii?
Are Medieval Islamic Scholars Unknown Precursors of Modern Economics?
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2013, nr 3 (78), 441-455, bibliogr. 44 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Ekonomia, Historia myśli ekonomicznej, Islam, Teoria ekonomii
Economics, History of economic thought, Islam, Economic theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest rewizja standardowej prezentacji historii myśli ekonomicznej, według której między upadkiem starożytnych cywilizacji a rozwojem scholastyki zapoczątkowanym przez św. Tomasza z Akwinu nie analizowano problemów ekonomicznych. Aby udowodnić niedostatki tezy o "wielkiej przerwie", zbadano dorobek ekonomiczny trzech wybranych uczonych islamskich - Al-Ghazaliego, Nasira ad-Din Tusiego oraz Ibn Chalduna. Na podstawie przeprowadzonej analizy autor dochodzi do wniosku, iż uczeni islamscy reprezentowali wysoki poziom rozumowania ekonomicznego, formułując wiele ciekawych spostrzeżeń, często antycypując dokonania późniejszych ekonomistów. Uważa więc, że badacze islamscy mogli wpłynąć na myślicieli scholastycznych - zwłaszcza na szkołę z Salamanki, gdyż w Hiszpanii wpływy islamu były najsilniejsze - a wobec tego mogą być nieznanymi prekursorami współczesnej ekonomii.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to revise the mainstream view of the history of economic thought, according to which nothing of relevance to economics was conceived and written anywhere in the world between the fall of ancient civilizations and the development of scholasticism initiated by St. Thomas Aquinas. To verify the limits of the "Great Gap" thesis, we examine the economic thought of three selected Islamic scholars: Al-Ghazali, Nasir Tusi and Ibn Khaldun. On the basis of this analysis, we claim that Islamic scholars were sophisticated economic thinkers, who made many insightful remarks, often anticipating later economists. Therefore, we suggest that Islamic scholars could affect scholastic thinkers - most likely those from the Salamanca School, since the infl uence of Islam in medieval Europe was strongest in Spain - and therefore may be unknown forerunners of modern economics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ali S.S. (2006), Economic Thought of Ibn Khaldun (1332-1406 A.D.), IRTI, Islamic Development Bank.
 2. Azpilcueta M. (1556), Comentario resolutorio de usuras; w: M. Grice-Hutchinson (1952), The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary Theory, Clarendon Press, Oxford.
 3. Barlett B. (2003), Supply-side Economics: "Voodoo-Economics" or Lasting Contribution, "Laffer Associates Supply Side Investment Research", http://web2.uconn.edu/ cunningham/econ309/lafferpdf.pdf (data dostępu: 27.11.2012).
 4. Bartkowiak R. (2008), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 5. Cantillon R. (1959), Essai sur la nature du commerce en général, The Royal Economic Society, London.
 6. Chafuen A. (1986), Christians for Freedom: Late Scholastics Economics, Ignatius Press, San Francisco.
 7. Chejne A. (1980), The role of Al-Andalus in the movement of ideas between Islam and the West; w: Semaan, K.I. (red.), Islam and the West: Aspects of Intercultural Relations, State University of New York Press, Albany.
 8. Cook M.A., (1974), Economic developments; w: The Legacy of Islam, J. Schacht, C.E. Bosworth (red.), Clarendon Press, Oxford.
 9. Cosma S. (2009), Ibn Khaldun's economic thinking, "Ovidius University Annals of Economics", XIV, s. 52-57.
 10. Ghazanfar S.M. (2003a), Scholastic economics and Arab Scholars: The "Great Gap" thesis reconsidered, w: Medieval Islamic Economic Thought: Filling the "Great Gap" in European Economics, S.M. Ghazanfar (red.), RoutledgeCurzon, United Kingdom, s. 6-22.
 11. Ghazanfar S.M. (2003b), Post-Greek/pre-Renaissance economics, w: Medieval Islamic Economic Thought: Filling the "Great Gap" in European Economics, S.M. Ghazanfar (red.), RoutledgeCurzon, United Kingdom, s. 159-183.
 12. Ghazanfar S.M. (2003c), The economic thought of Abu Hamid Al-Ghazali and St Thomas Aquinas, w: Medieval Islamic Economic Thought: Filling the "Great Gap" in European Economics, S.M. Ghazanfar (red.), RoutledgeCurzon, United Kingdom, s. 184-208.
 13. Ghazanfar S.M., Islahi A.A. (2003), Economic thought of an Arab scholastic: Abu Hamid al-Ghazali, w: Medieval Islamic Economic Thought: Filling the "Great Gap" in European Economics, S.M. Ghazanfar (red.), RoutledgeCurzon, United Kingdom, s. 23-44.
 14. Grice-Hutchinson M. (1952), The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary Theory, Clarendon Press, Oxford.
 15. Haskins C.H. (1927), Renaissance of the Twelfth Century, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 16. Hitti P. (1943), The Arabs: A Short History, Princeton University Press.
 17. Hosseini H. (2003), Understanding the market mechanism before Adam Smith. Economic thought in medieval Islam, w: Medieval Islamic Economic Thought: Filling the "Great Gap" in European Economics, S.M. Ghazanfar (red.), RoutledgeCurzon, United Kingdom, s. 88-107.
 18. Huerta de Soto J. (2010), Juan de Mariana i hiszpańscy scholastycy, w: J. Huerta de Soto, Sprawiedliwość a efektywność, tłum. K. Śledziński, Fijorr Publishing, Warszawa, s. 399-412.
 19. Izzedin Nejla (1953), The Arab World: Past, Present, Future, Henry Regency, Chicago.
 20. Jan z Salisbury (1159-1955), The Metalogicon: a Twelfth-Century Defense of the Verbal and Logical Arts of the Trivium, University of California Press, Berkeley.
 21. Kramers J.H. (1934), Geography and Commerce, w: The Legacy of Islam, T. Arnold, A. Guillaume (red.), Clarendon Press, Oxford.
 22. Landreth H., Colander D.C. (2012), Historia myśli ekonomicznej, tłum. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Lowry S.T. (1992), Perspectives on the Administration Tradition: From Antiquity to the Twentieth Century, Edward Elgar, Brookfield, VT.
 24. Menocal M.R. (1985), Pride and prejudice in medieval studies: European and Oriental, "Hispanic Review", No. 53, s. 61-78.
 25. Mises L. (2007), Ludzkie działanie, tłum. W. Falkowski, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 26. Mises L. (2011), Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie, tłum. J. Jabłecki, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 27. Myers E.A. (1964), Arabic Thought and the Western World in the Golden Age of Islam, Frederick Ungar, New York.
 28. Myers E.A. (1968), Legacy of Arab culture to the western world, "The Muslim Digest", Vol. 18, No. 6.
 29. O'Leary De Lacy (1922), Arabic Thought and Its Place in History, Kegan Paul, Tench, Trubner & Co., New York.
 30. Poole R.L. (1912), The Exchequer in the Twelfth Century, (http://socserv2.mcmaster. ca/~econ/ugcm/3ll3/poole/exchequer12c.pdf - data dostępu: 28.11.2012).
 31. Read L.E. (2009), Ja, Ołówek, tłum. Piotr Toboła-Pertkiewicz, Prohibita, Warszawa.
 32. Rescher N. (1966), Studies in Arabic Philosophy, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.
 33. Roover R. (1955), Scholastics economics: Survival and lasting influence from the sixteenth century to Adam Smith, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. LXIX, No. 2, s. 161-190.
 34. Roover R. (1967), San Bernardino of Siena and Sant'Antonino of Florence: The Two Great Economic Thinkers of the Middle Ages, Kress Library of Business and Economics, Boston.
 35. Rothbard M.N. (2006), Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, Vol. I, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Ala.
 36. Schumpeter J. (1954), History of Economic Analysis, Routledge.
 37. Sharif M.M. (1966), A History of Muslim Philosophy, Vol. II, Otto Harrassowitz, Weisbaden.
 38. Sheikh M.S. (1982), Islamic Philosophy, Octagon Press, London.
 39. Siddiqi M.N., Ghazanfar S.M. (2003), Abu Yousuf's economics of public finance, w: Medieval Islamic Economic Thought: Filling the "Great Gap" in European Economics, Ghazanfar S.M. (red.), RoutledgeCurzon, United Kingdom, s. 209-227.
 40. Sieroń A. (2011), Funkcje przedsiębiorcy w gospodarce rynkowej, praca licencjacka SGH (http://mises.pl/blog/2011/11/19/sieron-funkcje-przedsiebiorcy-w-gospodarce- rynkowej/ - data dostępu: 9.05.2012).
 41. Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. t. 1, tłum. S. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski, PWN, Warszawa.
 42. Spengler J. (1964), Economic thought of Islam: Ibn Khaldun, "Comparative Studies in Society and History", Vol. 6, No. 3, s. 268-306.
 43. Spiegel H.W. (1991), The Growth of Economic Thought, Duke University Press.
 44. Stankiewicz W. (2006), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu