BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicher-Baluta Agnieszka
Tytuł
Design jako narzędzie innowacji
Design as Innovation
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 4, s. 179-190, rys., bibliogr.
Słowa kluczowe
Warunek sine qua non, Innowacje, Konkurencyjność, Efektywność gospodarowania
Sine qua non condition, Innovations, Competitiveness, Business efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W "starej", fordowskiej ekonomii fundamentem efektywnego zarządzania było zarządzanie "uchwytnymi" zasobami. W nowej zaś postindustrialnej ekonomii, w dobie kapitalizmu postmodernistycznego źródło sukcesu tkwi w tworzeniu nowej wiedzy dającej pomysły, których realizacja powiększa wartość efektów gospodarowania. Skoro więc wiedza miałaby przesądzać o konkurencyjności, można powiedzieć, że jej wykorzystanie stanowi warunek sine qua non innowacji. Truizmem wydaje się być dzisiaj stwierdzenie, że siłą napędową konkurencji są innowacje. Stanowią one istotę kapitalizmu, który ze swej natury jest przecież dynamiczny i ewolucyjny. (fragment tekstu)

Innovations make it possible to accelerate economic growth and overtaking in global competition, they are a cornerstone in building a competitive advantage. We can say that innovative solutions to decide nowadays about the visibility and success of your business. The main thesis concerning the article says that the design is a tool of innovation. Under this role, design can be a primary determinant of innovative strategy development, it may be at the center of a comprehensive vision of the objectives, asses available resources and possibilities for their use or can be the basis of specific methods and sequence of actions to achieve progress and solve key problems of the company. Against this background, a crucial questions arises, how to generate innovative solutions based on design? The purpose of this paper is to present two innovative methodologies in the area of design management: radical innovation and co-creation and present their implications for innovations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie UE (2009), The economy of culture in Europe, http://ec.europa.eu/culture/key/doc873_en.htm
 2. Baudrillard J., La Société de consommation. Ses mythes, ses structures, Le Point, Denoel, Paris 1970.
 3. Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 319-388.
 4. Commision of the European Communities, Commision Staff Working Document, Design as a driver of user-centered innovation, Brussels, 7.04.2009, SEC (2009) 501 final.
 5. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 44.
 6. Encyklopedia zarządzania, http://www.mfiles.pl/pl/index/php/innowacja
 7. Giddens A., Nowoczesność i tożsamości . «Ja» i społeczeństwo w epoce później nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. Goffman E., The Presentation of Selfin Everyday Life, Doubleday, New York 1958.
 9. Hamel G., Prahalad C. K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999, s. 23.
 10. http //:www.europa.ec.europa.eu
 11. http://www.designfactfinder.co.uk
 12. http://www.icsid.org./about/about/articles31.htm (dostęp 26.05.2011).
 13. Inglehart R., Trust, well being and democracy, w: Democracy and Trust, red. M. Warren, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 89.
 14. Jacyno M., Kultura indywidualizmu, PWN, Warszawa 2007, s. 58.
 15. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 14.
 16. Karpiński A. , Strategie rozwojowe krajów świata a Polska, w: Polska na drodze ku nowoczesnej cywilizacji, KBN, Warszawa 1994.
 17. Klein S. J. , Rosenberg N., An interview of Innovation, w: The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, red. R. Landau, N. Roseberg, National Academy Press, Washington, D.C. 1986.
 18. Lockwood T., Design Thinking: Integrating innovations, Customers Experience and Brand Value, Allworth Press, New York 2009, s. 5.
 19. Mały słownik polsko-łaciński, red. L. Winniczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 20. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo USz., Szczecin 2006, s. 21.
 21. O wzornictwie przemysłowym - definicje, procedury, korzyści, Wydawnictwo ASP w Warszawie, Wydział Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2007, s. 8-10.
 22. Okoń-Horodyńska E., Innowacyjność jako wyzwanie globalizacji, w: Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski. Siły motoryczne i bariery, "Zeszyty Naukowe AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach", "Studia Ekonomiczne", Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2003, s. 10.
 23. Pawnik W., Kapitalizm w Europie, czyli jeszcze raz o sile sprawczej religii, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2008, s. 21-35.
 24. Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Scholar, Warszawa 2009.
 25. Porwit K., Cechy gospodarki opartej na wiedzy, ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa 2001, s. 118.
 26. Ramaswamy V., Co-creation of value: Toward an expanded paradigm of value creation, ,,Marketing Review'' 2009, No. 6, s. 11-17.
 27. Raport końcowy, OMC-Expert Working Group on maximizing the potential of Culture and Creative Industries, in particular that of SMEs, June 2010.
 28. Ritzer G., Macdonalizacja społeczeństwa, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1999, s. 222.
 29. Sanders E., Stappers J., Co-creation and the new landscapes of design, Codesign Taylor&Francis, Ohio 2008, s. 3.
 30. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
 31. Schumpeter J. A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 2009, s. 101-102.
 32. Thackara J., Na grzbiecie fali, Academica, Warszawa 2010, s. 25.
 33. Verganti R., Design, meanings and radical innovation: A meta model and research agenda, "Journal of Product Innovation Management" September 2008, Vol. 25, Issue 5, s. 444.
 34. Verganti R., Design - Driven Innovation. Changing the Rules of Competition by Radically Innovating what Things Mea, Harvard Business Press School Publ. Corp., Boston, Mass. 2009, s. 115-189.
 35. Verganti R., Design, meanings and radical innovation: A meta model and research agenda, ,,Journal of Product Innovation Management'' September 2008, Vol. 25, Issue 5, s. 444.
 36. Wojciechowski A. , Teoria innowacji, WMARR SA, Olsztyn, s. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.4.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu