BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bywalec Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rozwój regionalny Indii po reformach z lat 1991-1992
Regional Development of the Indian Economy after the 1991-1992 Reforms
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2013, nr 4 (79), 613-635, bibliogr. 25 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Struktura przestrzenna, Reformy gospodarcze, Rozwój gospodarczy regionów
Regional development, Spatial structure, Economic reforms, Economic development of regions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Indie
India
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w strukturze przestrzennej gospodarki Indii po wdrożeniu w latach 1991-1992 programu reform ustroju gospodarczego i terytorialnego państwa. Reformy te polegały na liberalizacji i deregulacji gospodarki oraz na zwiększeniu samodzielności stanów i utworzeniu samorządów lokalnych. Efektem reform było znaczące przyspieszenie rozwoju indyjskiej gospodarki. Stała się ona jedną z najszybciej rozwijających się na świecie. Szybki rozwój gospodarczy nie był jednak równomierny w poszczególnych regionach Indii. Podstawą badania zróżnicowania przestrzennego gospodarki Indii jest statystyczna analiza dynamiki produktu społecznego stanów (Net State Domestic Product) oraz zmian ich udziału w tworzeniu PKB Indii. Przeprowadzona analiza wskazuje, że w badanym okresie 1993-2012 tempo rozwoju gospodarczego w ujęciu przestrzennym było bardzo zróżnicowane. Na skutek tego zmieniało się regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Indii. Wyższe tempo rozwoju gospodarczego cechowało na ogół stany zachodniej i południowej części kraju, a więc regiony bardziej uprzemysłowione i zurbanizowane oraz wyposażone w lepszą infrastrukturę techniczną i społeczną.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present changes in the spatial structure of Indian economy after implementation of the economic, political and territorial reforms in 1991 and 1992. These reforms consisted on liberalization and deregulation of the economy, the increase of the states' autonomy and the constitution of local governments. As a consequence, Indian economic growth accelerated and India has become one of the most dynamic economies in the world. However, economic development was not homogenous across Indian states. The analysis of spatial heterogeneity of Indian economy was conducted using statistical data on Net State Domestic Product dynamics and its share in GDP of India. It shows that in period between 1993 and 2012 the economic growth rate was heterogeneous across states. Higher rates of economic development characterized Western and Southern states of the country, being more industrialized and urbanized, endowed with better technical and social infrastructure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acharya S., Ahluwalia I.J., Krishna K.L., Patnaik I. (2006), Economic growth in India, 1950-2000, w: Explaining Growth in South Asia, K.S. Parikh (red.), Oxford University Press, New Delhi.
 2. Antahal P.C. (2009), Growing regional disparities in economic development in India: implication for infrastructure investments, "Madhya Pradesh Journal of Social Sciences", Vol. 14, No. 1 (Retrieved from http://www.questia.com).
 3. Betz J. (2007), Grundzüge der Wirtschaft seit 1947, w: "Informationen zur politischen Bildung. Indien", Nr. 269, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn.
 4. Bhattacharya B.B., Sakthivel S. (2004), Regional growth and disparity in India: A comparison of the pre and post-reform decades, ,,Economic and Political Weekly", Vol. 39, No. 10, March 6.
 5. Bose A. (2001), Population of India.2001 Census Results and Methodology, B.R. Publishing Corporation, Delhi.
 6. Bywalec G. (2003), Nowa polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy Indii po roku 1991, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 7. Bywalec G. (2010), Dynamika i determinanty rozwoju gospodarczego Indii, "Ekonomista", nr 3.
 8. Chandra B., Mukherjee A., Mukherjee M. (1999), India after Independence, Viking Penguin India, New Delhi.
 9. Chari V., Pandit N. (2010), Localization rationale of special economic zone and its units in India, "European Journal of Management", Vol. 10(1).
 10. Economic Survey 2007- 08, w: http://indiabudget.nic.in (data dostępu: 23.10.2012).
 11. Economic Survey 2011- 12, w: http://indiabudget.nic.in (data dostępu: 23.10.2012).
 12. Hauff (von) M. (2009), Indiens őkonomische Entwicklung, ,,Der Bűrger im Staat", Heft 3/4 (59. Jahrgang).
 13. Indian Public Finance Statistics, wydania z lat 2001-2002, 2004-2005, 2007-2008, 2011-2012, Government of India. Ministry of Finance - Department of Economic Affairs - Economic Division, Delhi.
 14. Isard W. (1965), Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach, PWN, Warszawa.
 15. Jodhka S.S., Prakash A. (2011), Die indische Mittelschicht. Aufstrebende politische und wirtschaftliche Kultur, "KAS Ausladnsinformationen", Nr 12.
 16. Joshi R.P., Narwani G.S. (2002), Panchayat Raj in India. Emerging Trends Across the States, Rawat Publications, Jaipur and New Delhi.
 17. Kapila U. (2005), Indian Economy. Issues in Development & Planning and Sectoral Aspects, 4th Edition, Academic Foundation, New Delhi.
 18. Liberska B. (2013), Nowe centra wzrostu światowej gospodarki, "Studia Ekonomiczne", nr 2.
 19. Metody statystyczne. Teoria i badania (2001), pod redakcją Cz. Domańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Meredith R. (2009), Chiny i Indie. Supermocarstwa XXI wieku, Media Lazar-Nadir, Warszawa.
 21. Mohanty S.D. (2011), Indian Economy: Progress and Prospects, w: http://www.rbi.org. in/scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=603, (dostęp 15.08.2013).
 22. Mukim M., Nunnenkamp P. (2012), The location of foreign investors: a district-level analysis in India, ,,The World Economy", Vol. 35, No. 7, July.
 23. Rothermund D. (2008), India. The Rise of an Asian Giant, Yale University Press, New Haven and London.
 24. States Census 2011 (2011), w: http://www.census 2011.co.in/states.php (data dostępu: 15.10.2012).
 25. Tandon S. (2012), Economic reform, voting, and local political intervention: Evidence from India, ,,Journal of Development Economics", Vol. 97, Issue 2, March.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu