BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kempny Danuta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Sołtysik Marian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Koncepcja kształcenia menedżerów logistyki na Wydziale Zarządzania
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, 2006, s. 93-104
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Programy studiów, Kształcenie ekonomistów, Kształcenie menedżerów, Logistyka
Higher education, Higher education curriculum, Education of economists, Managers training, Logistics
Abstrakt
Omówiono pokrótce rozwój systemu edukacji logistycznej w Polsce. Przedstawiono zakres i strukturę logistyki, profil absolwenta specjalności Logistyka na kierunku Zarządzanie i marketing oraz podstawowe założenia i elementy programu studiów na specjalności Logistyka.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnold D., Isermann H., Kuhn A., Tempelmeier H.: Handbuch Logistik. Springer Verlag, Berlin 2002.
 2. Chaberek M.: Podstawowe kierunki kształtowania sytemu edukacji logistycznej w Polsce. [w:] Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom Xxi wieku. ILiM, Poznań.
 3. Coyle J.J., Bardi E.J., Jr. Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
 4. Ehrmann H.: Logistik. F. Kiehl Verlag. Ludwigshafen 1999.
 5. Fertsch M.: Nauczanie logistyki na wyższych uczelniach technicznych - funkcje, zadania i zakres. [w:] Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom Xxi wieku. ILiM, Poznań.
 6. Gudehus T.: Logistik. Grundlagen. Sirategien. Anwendungen. Springer Verlag, Berlin 2004.
 7. Jagoda H., Lichtarski J.: O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 1.
 8. Kempny D., Kisperska-Moroń D.: Kształcenie logistyków dla potrzeb businessu. "Logistyka" 1997, nr 2.
 9. Kempny D.: Nauczanie logistyki w Polsce. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1995, nr 3.
 10. Kirsch W., Bamberger J., Gabele E., Klein H.K.: Betriebswirtschaftliche Logistik. Systeme. Entscheidungen Methoden. Betriebswirtschaftlicher. Verlag Dr Th Gabler, Wiesbaden 1973.
 11. Kisperska-Moroń D.: Międzynarodowy Program Tempus - Kształcenie logistyczne w uczelniach ekonomicznych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1999, nr 5.
 12. Kisperska-Moroń D.: Współczesny kształt logistyki jako podstawa nowoczesnych wzorców kwalifikacji. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2004, nr 4.
 13. Kisperska-Moroń D.: Zarządzanie logistyczne: nowoczesne wzorce kształcenia w uczelniach ekonomicznych i szkołach zarządzania. [w:] Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom Xxi wieku. ILiM, Poznań.
 14. Kisperska-Moroń D.: Zawód: logistyk. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1993, nr 3.
 15. Logistyka w Polsce. Raport 2003. Red. I. Fechner, G. Szyszka. Biblioteka Logistyka, Poznań 2004.
 16. Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Biblioteka Logistyka. Poznań 1998.
 17. Pfohl H.Ch.: Zarządzanie logistyką. Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
 18. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. AE, Wrocław 1997.
 19. Podstawy wiedzy logistycznej. Red. M. Ciesielski. AE. Poznań 2004.
 20. Schmidt K.J.: Logistik. Grundlagen. Konzepte. Realisierung. Friedrich Vieweg, Wiesbaden 1993.
 21. Schulte Ch.: Logistik. Wege zur Optimierung des Material - und Information Flusses. Verlag Franz Vahlen, München 1991.
 22. Skowrońska M.: Polski system edukacji w zakresie logistyki - stan obecny a nowoczesne modele nauczania. [w:] Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych. Red. M. Sołtysik. AE, Katowice 2004.
 23. Sołtysik M.: Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej logistyki. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2001, nr 11.
 24. Sołtysik M.: Rozważania o logistyce jako nowej dziedzinie wiedzy naukowej w Polsce. [w:] Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych. Red. J. Kitowski. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2004.
 25. Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju współczesnej logistyki. Badania własne zespołowe. Kierownik projektu M. Sołtysik. AE, Katowice 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu