BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziewiec Gabriela (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka)
Tytuł
Druga fala globalizacji (1950-1973)
The Second Wave of Globalization (1950-1973)
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2011, nr 1 (68), 47-68, bibliogr. 21 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Globalizacja, Ekonomia rozwoju, Historia gospodarcza
Globalization, Development economist, Economic history
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W tekście dominuje perspektywa ekonomii rozwoju. Łączy ona teraźniejszość z przeszłością, a przekształcenia gospodarcze ze zmianami zachodzącymi w sferze politycznej, społecznej i kulturowej. Ujawnia też falujący charakter globalizacji. Skłania, by w historii gospodarczej świata wyodrębniać trzy fale tego procesu: pierwszą przebiegającą w latach 1870-1913, drugą zapoczątkowaną po II wojnie światowej i trwającą do połowy lat 70. oraz trzecią (najbliższą czasom współczesnym), której intensyfikacja ma związek ze zmianą podejścia do problematyki rozwoju w latach 80. Tekst oparty jest na metodzie komparatystyczno-historycznej. Koncentruje się na drugiej fali globalizacji - wskazuje specyficzne źródła i mechanizmy jej dynamiki, łączące się z nimi główne idee i teorie rozwoju oraz realny wpływ na gospodarczo-społeczny kształt świata. Eksponuje zmiany zachodzące w latach 1950-1973, by zarysować ekonomiczno-polityczny kontekst formułowania myśli o rozwoju w latach 80. i 90. XX wieku.(abstrakt oryginalny)

The paper assumes the perspective of developmental economics, which combines the present with the past, and economic transition with changes in political, societal and cultural realities. This perspective also reveals a fluctuating character of globalization. It prompts to divide the history of the world's economy into three waves of the process: the first period between the years 1870 and 1913, the second one from the end of World War II till the mid 1970s, and the third and most recent one which arouse with a change in approach to developmental issues in 1980s. The article applies the comparative-historical methodology to focus on the second wave of globalization. It points out specific sources and mechanisms of its dynamics, related main ideas and theories of development, and real influence on socioeconomic condition of the world. It presents the changes in the years 1950-1973 to outline economic and political context of evolving ideas about development in the 1980s and 1990s.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cameron R. (1996), Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 2. Collier P., Dollar D. (2002), Globalization, Growth, and Poverty. Building an Inclusive World Economy, Oxford University Press, World Bank.
 3. Galbraith J.K. (1973), Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 4. Gray J. (2001), Po liberalizmie. Eseje wybrane, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 5. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (1998), Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 6. Kaliński J. (2008), Historia gospodarcza XIX i XX wieku, PWE, Warszawa.
 7. Kennedy P. (1994), Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit upadek, Książka i Wiedza, Warszawa.
 8. Keynes J.M. (1985), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWE, Warszawa.
 9. Kołodko G. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 10. Kowalik T. (2000), Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 11. Landes D.S. (2000), Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, MUZA, Warszawa.
 12. Maddison A. (1997), The Nature and Functioning of European Capitalism: A Historical and Comparative Perspective (tekst dostępny na oficjalnej stronie internetowej Angusa Maddisona: http://www.ggdc.net/maddison/ - data dostępu: 23.09.2010).
 13. Maddison A. (2001), The World Economy: a Millennial Perspective, OECD Development Center, Paris. (Wybrane zestawienia danych statystycznych dostępne są na stronie internetowej OECD: http://www.theworldeconomy.org/index.htm - data dostępu: 23.09.2010).
 14. Maddison A. (2008), Statistics on World Population, GDP and per capita GDP, 1-2008 AD (plik dostępny na oficjalnej stronie internetowej Angusa Maddisona: http://www.ggdc.net/maddison/ - data dostępu: 23.09.2010).
 15. Meier G.M. (2001), The Old Generation of Development Economists and the News, w: Frontiers of Development Economics. The Future in Perspective, G.M. Meier, J.E. Stiglitz (eds.), The World Bank, Washington DC.
 16. Myrdal G. (1975), Przeciw nędzy na świecie. Zarys światowego programu walki z nędzą, PIW, Warszawa.
 17. Sachs J. (2006), Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, WN PWN, Warszawa.
 18. Sadowski Z. (2009), Kryzys światowy i przyszłość lewicy, "Zdanie", nr 3-4(142-143).
 19. Wallerstein I. (2004), Kryzys świata jaki znamy, Scholar, Warszawa.
 20. Wallerstein I. (2007), Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 21. WTO (2010), Statistic Database (http://stat.wto.org/ - data dostępu: 23.09.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu