BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierocińska Katarzyna (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy
Social Capital : Definitions, Measurement, and Types
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2011, nr 1 (68), 69-86, bibliogr. 20 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Teoria kapitału społecznego, Rozwój społeczno-gospodarczy, Dobrobyt społeczny, Wykluczenie społeczne
Social capital, Theory of social capital, Social economic development, Social welfare, Social exclusion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest uporządkowanie zebranej wiedzy na temat kapitału społecznego oraz zestawienie różnych propozycji pomiaru i typologii tego zjawiska. W artykule przedstawiono podstawowe koncepcje od 1916 roku do współczesności proponowane przez naukowców z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych. Zaprezentowano typologię polegającą na wyróżnieniu typu ekskluzywnego i inkluzywnego kapitału społecznego. W drugiej części artykułu podjęto próbę określenia związków omawianego zjawiska z rozwojem społeczno-ekonomicznym. Przedstawiono także relacje pomiędzy funkcjonowaniem państwa a kapitałem społecznym poprzez zestawienie dwóch elementów: kondycji państwa oraz przewagi lub niedoboru kapitału społecznego ekskluzywnego. W ten sposób przedstawione zostały uproszczone cztery obrazy rzeczywistości społecznej: wyłączenia, dobrobytu, konfliktu i kopiowania.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to organize the actual knowledge on social capital and to list different proposals for measurement and typology of this phenomenon. The article presents basic concepts developed since 1916 by scientists from Polish and foreign research centers. The main line is drawn between the bridging and bonding types of social capital. The second part of the article is devoted to identifying relations between the described phenomenon and the socio-economic development. Further, the relations between functioning of the state and the social capital are analyzed by juxtaposing the former with either excess or shortage of the bridging type of the latter. Thus, four simplified images of the social reality are derived: exclusion, welfare, conflict, and copying.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bierwiaczonka K., Nawrocki T., Szczepański M. (2008), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, WUŚ, Katowice.
 2. Bourdieu P. (1986), The Forms of Capital, w: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, J. Richardson (ed.), New York.
 3. Easterly W., Levine R. (2001), It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models (http://www.nyu.edu/fas/institute/dri/Easterly/File/its%20not%20factor %20accumulation.pdf).
 4. Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław.
 5. Fukuyama F. (2000), Social Capital and Civic Society, IMF Working Paper.
 6. Fukuyama F. (2003), Kapitał społeczny, w: Kultura ma znaczenie, L.E. Harrison, S.P. Huntington (eds.), Zysk i S-ka, Kraków.
 7. Hanifan L.J. (1916), The Rural School Community Center, "Annals of the American Academy of Political and Social Science" No. 67.
 8. Keefer P., Knack S. (1997), Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross--Country Investigation, "Quarterly Journal of Economics", No. 4.
 9. Kostro K. (2005), Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 10. Kozłowski P. (2004), Gospodarka nieformalna w Polsce, INE PAN, Warszawa.
 11. Narayan D. (2002), Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty, w: J. Isham, T. Kelly, S. Ramaswamy (eds.), Social Capital and Economic Development. Well-being in Development Countries, Edward Elgar Publishing Limited, UK.
 12. Pogonowska B. (2004), Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, w: Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, Januszek H. (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. Putnam R.D. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Warszawa-Kraków.
 14. Putnam R.D. (2001), Social Capital: Measurement and Consequences, "Canadian Journal of Policy Research", No. 2(1) ( http://www.oecd.org/dataoecd/25/6/1825848.pdf).
 15. Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 16. Sabatini F. (2006), Does Social Capital Improve Labour Productivity in Small and Medium Enterprises? La Sapienza, Roma.
 17. Szacki J. (2007), Historia myśli socjologicznej, WN PWN, Warszawa.
 18. Sztaudynger J.J. (2009), Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, "Ekonomista", nr 2.
 19. Woolcock M. (1998), The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes (http://www.oecd.org/dataoecd/5/13/1824913.pdf).
 20. World Bank (2002), Understanding and Measuring Social Capital: a Multidisciplinary Tool for Practitioners, t. I.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu