BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzaskalik Tadeusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Założenia i ramowy program studiów specjalności Metody wspomagania decyzji menedżerskich na kierunku Informatyka i ekonometria
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, 2006, s. 147-161, tab.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Programy studiów, Kształcenie ekonomistów, Kształcenie menedżerów
Higher education, Higher education curriculum, Education of economists, Managers training
Abstrakt
Pokrótce omówiono specjalności z zakresu badań operacyjnych funkcjonujące na polskich uczelniach ekonomicznych, a następnie przedstawiono koncepcje i program studiów specjalności Metody wspomagania decyzji menedżerskich na Wydziale Zarządzania AE w Katowicach.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Algorytmy genetyczne, ewolucyjne i metaheurystyki. Wybrane zagadnienia. Seria: Informatyka w badaniach operacyjnych. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice (w druku).
 2. Badania operacyjne i systemowe 2004. Na drodze do społeczeństwa wiedzy. Red. A. Straszak, J.W. Owsiński. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.
 3. Badania operacyjne z komputerem. Red. T. Trzaskalik. Autorzy: T. Trzaskalik. W. Michałowski, M. Nowak. Wydawnictwo Absolwent. Łódź 2001.
 4. Dominiak C.: Optymalizacja decyzji w arkuszu kalkulacyjnym. AE, Katowice 2004, Seria; Informatyka w badaniach operacyjnych. Red. T. Trzaskalik.
 5. Kopańska-Bródka D.: Wprowadzenie do badań operacyjnych. AE, Katowice 1998.
 6. Metody i zastosowania badań operacyjnych. Cz. I i II. Red. T. Trzaskalik. AE. Katowice 1997.
 7. Metody i zastosowania badań operacyjnych. Red. D. Kopańska-Bródka. AE, Katowice 2000.
 8. Metody i zastosowania badań operacyjnych. Red. T. Trzaskalik. AE. Katowice 2004.
 9. Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. Red. T. Trzaskalik. PWE (w druku).
 10. Miszczyńska D., Miszczyński M., Trzaskalik T.: Symulacja w harmonogramowaniu zadań produkcyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodź 2002.
 11. Modelowanie preferencji a ryzyko'98-04. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
 12. Multiple Objective Programming and Goal Programming. Recent Developments. Red. T. Trzaskalik, J. Michnik. Springer Verlag, 2002.
 13. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji - systemy wspomagania decyzji. Red. D. Kopańska-Bródka. AE. Katowice 1994.
 14. Radosiński E.: Systemy informatyczne w dynamiczne/ analizie decyzyjnej. PWN, Warszawa-Wrocław 2001.
 15. Trzaskalik T., Kopańska-Bródka D., Ciupek B., Dominiak C., Dudzińska R., Michalska E., Michnik J., Nowak M., Błaszczyk T., Gluzicka A., Gruszka I., Wachowicz T.: Opracowanie koncepcji i programu studiów specjalności Komputerowe metody badań operacyjnych, AE Katowice.
 16. Trzaskalik T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa 2003.
 17. Wagner H.M.: Badania operacyjne. Zastosowania w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1980.
 18. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. Red. T. Trzaskalik. Autorzy: T. Błaszczyk, W. Michałowski, M. Nowak, S. Sitarz, S. Sytuka, K. Targiel, T. Trzaskalik.
 19. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Prezentacje komputerowe. Red. T. Trzaskalik. Autorzy: T. Trzaskalik, Ł. Tync, T. Wachowicz.
 20. Wybrane problemy ilościowej analizy portfela akcji. Red. D. Kopańskia-Bródka. AE, Katowice 2004.
 21. Wybrane zagadnienia zarządzania projektami. Seria: Informatyka w badaniach operacyjnych. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu