BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Konsekwencje globalizacji dla klastrów
The Impact of Globalization on Clusters
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2011, nr 2 (69), 149-170, bibliogr. 79 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Globalizacja, Klastry, Koncepcja klastrów, Lokalizacja przemysłu
Globalization, Business cluster, Cluster conception, Location of industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel artykułu
Klastering uruchamiający procesy regionalizacji zachęca do dyskusji nad znaczeniem lokalizacji i odległości geograficznej dla międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: czy globalizacja neutralizuje znaczenie czynnika lokalizacji i odległości geograficznej dla międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, a więc czy rzeczywiście istnienie i rozwój klastrów jest paradoksem w świetle procesów globalizacji? Co stanowi kluczowy mechanizm oddziaływania globalizacji na klastry i jak zmieniają się klastry pod wpływem globalizacji?
Metodologia
Autorka, stosując rozumowanie na zasadzie dedukcji, przeprowadziła pogłębione i krytyczne studia literaturowe. Badania oparto na wnioskach płynących z licznych opracowań, w szczególności artykułów w recenzowanych czasopismach, które koncentrują się na problemach biznesu międzynarodowego, lokalizacji oraz odległości geograficznej. Szczególne miejsce w artykule zajmują rozważania dotyczące efektów przenikania wiedzy między podmiotami gospodarczymi.
Rezultaty badawcze
W toku przeprowadzonych studiów literaturowych ustalono, że globalizacja nie zmniejszyła znaczenia czynnika lokalizacji i odległości geograficznej dla konkurencyjności firm, branż czy sieci branż, jakimi są klastry. Proces globalizacji co najwyżej nieco zmienia znaczenie lokalizacji i odległości geograficznej dla konkurencyjności firm. Kluczowym mechanizmem, poprzez który globalizacja oddziałuje na klastry, jest napływ do i odpływ z nich BIZ. Efektem działania tego mechanizmu jest wzmożone przenikanie wiedzy między firmami lokalnymi w klastrach i firmami zagranicznymi, które do nich wchodzą.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper
The popularity of clustering in many countries prompts discussions on the importance of geographical distance and location for international competitiveness of companies. The author tries to answer the following questions: does the globalization diminish the importance of location and geographical distance for international competitiveness of firms? Is the development of clusters a paradox in the era of globalization? What mechanism is responsible for globalization's impact on clusters and how is their nature changed?
Methodology
The author uses deductive approach to conduct an in-depth critical literature review. The study draws on results presented in many journals papers, books and reports focusing on international business, location, and geographical proximity. Special emphasis is put on the problems of knowledge spillovers between domestic cluster members and foreign firms entering clusters through foreign direct investment (FDI).
Conclusions
It is found that globalization does not diminish the relevance of location and geographical distance for international competitiveness of firms. The development of clusters is not a paradox even in the era of globalization. The crucial mechanism of globalization's influence on clusters is the FDI inflow and outflow, the main consequence - an increased intensity of knowledge spillovers within clusters.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrawal A., Cockburn I. (2003), The Anchor-tenant Hypothesis: Exploring the Role of Large, Local, R&D-intensive Firms in Regional Innovation Systems, "International Journal of Industrial Organization", Vol. 21, No. 9, s. 1227-1253.
 2. Amin A., Cohendet P. (1999), Learning and Adaptation in Decentralised Business Networks, Environment and Planning, "Society and Space", Vol. 17, No. 1, s. 87-104.
 3. Aitken B.J., Harrison A.E. (1999), Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investments? Evidence from Venezuela, "American Economic Review", Vol. 89, No. 3, s. 605-618.
 4. Alcacer J., Chung W. (2007), Location Strategies and Knowledge Spillovers, "Management Sciences", Vol. 53, No. 5, s. 760-776.
 5. Andersson U., Forsgren M. (1996), Subsidiary Embeddedness and Control in the Multinational Corporation, "International Business Review", Vol. 5, No. 5, s. 487-508.
 6. Andersson U., Forsgren M. (2000), In Search of Centre of Excellence: Network Embeddedness and Subsidiary Roles in Multinational Corporations, "Management International Review", Vol. 40, No. 4, s. 329-350.
 7. Andersson U., Forsgren M., Holm U. (2002), The Strategic Impact of External Networks - Subsidiary Performance and Competence Development in the Multinational Corporation, "Strategic Management Journal", Vol. 23, No. 11, s. 979-996.
 8. Andersson U., Björkman I., Forsgren M. (2005), Managing Subsidiary Knowledge Creation: The Effect of Control Mechanisms on Subsidiary Local Embeddeness, "International Business Review", Vol. 14, No. 5, s. 521-538.
 9. Archibugi D., Michie J. (1995), The Globalization of Technology: A New Taxonomy, "Cambridge Journal of Economics", Vol. 19, No. 1, s. 121-140.
 10. Ashforth B.E., Saks A.M. (1996), Socialization Tactics: Longitudinal Effects on Newcomer Adjustment, "Academy of Management Journal", Vol. 39, No. 1, s. 149-178.
 11. Ben Hamida L. (2009), Are There Regional Spillovers from FDI in the Swiss Manufacturing Industry? Materiały konferencyjne 35th EIBA Conference, 13th-15th December, 2009.
 12. Ben Hamida L., Gugler Ph. (2008), FDI and Spillovers in the Swiss Manufacturing Industry: Interaction Effects between Spillover Mechanism and Domestic Absorptive Capacities, w: M.P. Feldman, G. D. Santangelo (red.), New Perspectives in International Business Research, Progress in International Business Research, UK: Emerald Group Publishing Limited, s. 263-287.
 13. Biggiero L. (2006), Industrial and Knowledge Relocation Strategies under the Challenges of Globalization and Digitalization: the Move of Small and Medium Enterprises among Territorial Systems, "Entrepreneurship and Regional Development", Vol. 18, No. 6, s. 443-472.
 14. Birkinshaw J. (1996), How Multinational Subsidiary Mandates Are Gained and Lost, "Journal of International Business Studies", Vol. 27, No. 3, s. 467-496.
 15. Birkinshaw J., Hood N. (2000), Characteristics of Foreign Subsidiaries in Industry Clusters, "Journal of International Business Studies", Vol. 31, No. 1, s. 141-154.
 16. Birkinshaw J., Hood N., Young S. (2004), Subsidiary Entrepreneurship, Internal and External Competitive Forces, and Subsidiary Performance, "International Business Review", Vol. 14, No. 2, s. 227-248.
 17. Blomstrőm M., Kokko A. (1998), Multinational Corporations and Spillovers, "Journal of Economic Surveys", Vol. 12, No. 3, s. 247-277.
 18. Cairncross F. (1997), The Death of Distance: How the Communications Revolution Will Change our Lives, Harvard Business Scholl Press, Boston, Massachusetts.
 19. Cantwell J.A., Mudambi R. (2005), MNE competence-creating subsidiary mandates, "Strategic Management Journal", Vol. 26, No. 12, s. 1109-1128.
 20. Cantwell J.A., Piscitello L. (2007), Attraction and Deterrence in the Location of Foreign- Owned R&D Activities. The Role of Positive and Negative Spillovers, "International Journal of Technological Learning, Innovation and Development", Vol. 1, No. 1, s. 83-111.
 21. Casson M. (1994), Why Are Firms Hierarchical? "Journal of the Economics of Business", Vol. 1, No. 1, s. 47-76.
 22. Chung W., Kalnins A. (2001), Agglomeration Effects and Performance: A Test of the Texas Lodging Industry, "Strategic Management Journal", Vol. 22, No. 10, s. 969-988.
 23. Cohen W. M, Levinthal D. A. (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learningand Innovation, "Administrative Science Quarterly", Vol. 35, No. 1, s. 128-152.
 24. Crone M., Roper S. (2001), Local Learning from Multinational Plants: Knowledge Transfer in the Supply Chain, "Regional Studies" 2001, Vol. 35, No. 6, s. 535-548.
 25. Crozet M., Mayer T., Mucchielli J-L. (2004), How do Firms Agglomerate? A Study of FDI in France, "Regional Science and Urban Economics", Vol. 34, No. 1, s. 27-54.
 26. Cyrson E. (2002), Nowy paradygmat strategii konkurencji, w: E. Skawińska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, PWN, Warszawa-Poznań, s. 13-54.
 27. Dacin T. M., Ventresca M.J., Beal B.D. (1999), The Embeddeness of Organizations: Dialogue and Directions, "Journal of Management", Vol. 25, No. 3, s. 317-356.
 28. Damijan J.P., Knell M., Majcen B., Rojec M. (2003), Technology Transfer through FDI in Top-10 Transition Countries: How Important are Direct Effects, Horizontal and Vertical Spillovers, "William Davidson Working Paper", No. 549 (February), The University of Michigan Business School, Ann Arbor.
 29. DeMartino R., McHardy R.D., Zygliodopoulos S.C. (2006), Balancing Localization and Globalization: Exploring the Impact of Firm Internationalization on a Regional Cluster, "Entrepreneurship & Regional Development", Vol. 18, No. 1, s. 1-24.
 30. DePropris L., Driffield N. (2006), The Importance of Clusters for Spillovers from Foreign Investment and Technology Sourcing, "Cambridge Journal of Economics", Vol. 30, No. 2 , s. 277-291.
 31. Djankov S., Hoekman B. (2000), Foreign Investment and Productivity Growth in Czech Enterprises, "World Bank Economic Review", Vol. 14, No. 1, s. 49-64.
 32. Dunning J.H. (1958), American Investment in British Manufacturing Industry, Allen & Unwin, London.
 33. Dunning J.H. (1973), The Determinants of International Production, "Oxford Economic Papers", Vol. 25, No. 3, s. 289-336.
 34. Dunning J.H. (1993), Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison- -Wesley Longman, Harlow.
 35. Dunning J.H. (2000), Regions, Globalisation, and the Knowledge Economy: The Issues Stated, w: J.H. Dunning (red.), Regions, Globalization, and the Knowledge Economy, Oxford University Press, Oxford.
 36. Dunning J.H., Gugler Ph. (2008) (red.), Foreign Direct Investment. Location and Competitiveness, Elsevier.
 37. Dunning J.H., Lundan S. (2008), Multinational Enterprises and the Global Economy, Edward Elgar, Cheltenham.
 38. Fang Y., Wade M., Delios A., Beamish P. W. (2007), International Diversification, Subsidiary Performance, and the Mobility of Knowledge Resources, "Strategic Management Journal", Vol. 28, No. 10, s. 1053-1064.
 39. Feldman M.; Francis J.; Bercovitz J. (2005), Creating a Cluster While Building a Firm: Entrepreneurs and the Formation of Industrial Cluster, "Regional Studies", Vol. 39, No. 1, s. 129-141.
 40. Frost T.S., Birkinshaw J.M., Ensign P.C. (2002), Centers of Excellence in Multinational Corporations, "Strategic Management Journal", Vol. 23, No. 11, s. 997-1018.
 41. Gancarczyk M. (2010], Model schyłku i odrodzenia klastrów, "Gospodarka Narodowa", nr 3, s. 1-21.
 42. Goetz M. (2009), Atrakcyjność klastra dla lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Instytut Zachodni, Poznań.
 43. Gorynia M., Jankowska B. (2007), Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa", nr 10, s. 21-44.
 44. Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R. (2007), Clusters - an Attempt to Respond to the Globalization Challenge? The Case of Furniture Cluster in Wielkopolska, "Poznan University of Economics Review", Vol. 7, No. 2, s. 5-28.
 45. Gőrg H., Greenaway D. (2004), Much Ado about Nothing: Do Domestic Firms Really Benefit from Foreign Direct Investment, "World Bank Research Observer", No. 19, s. 171-197.
 46. Gőrg H., Strobl E. (2001), Multinational Companies and Productivity Spillovers: A Meta Analysis, "The Economic Journal", Vol. 111, No. 475, s. 723-739.
 47. Grosse R., Trevino L.J. (1996), Foreign Direct Investment in the United States: an Analysis by Country of Origin, "Journal of International Business Studies", Vol. 27, No. 1, s. 139-155.
 48. Haddad M., Harrison A.E. (1993), Are There Positive Spillovers from Direct Foreign Investments? Evidence from Panel Data for Morocco, "Journal of Development Economics", Vol. 42, No. 1, s. 51-74.
 49. Hamel G. (1990), Competition for Competence and Interpartner Learning within International Strategic Alliances, "Strategic Management Journal", Vol. 12, No. S1, s. 83-103.
 50. Jankowska B. (2010), Klastry i globalizacja - "korelacja" dodatnia czy ujemna?, w: Treder H., Żołądkiewicz K. (red.), Wyzwania gospodarki globalnej, Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 551-564.
 51. Jankowska B. (2010a), Internacjonalizacja klastrów, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 19-40.
 52. Javorcik B. (2004), The Composition of FDI and the Protection of IPR: Evidence from Transition Economies, "European Economic Review", Vol. 48, No. 1, s. 39-62.
 53. Kuemmerle W. (1999), The Drivers of Foreign Direct Investment into Research and Development: and Empirical Investigation, "Journal of International Business Studies", Vol. 30, No. 1, s. 1-24.
 54. Lall S. (1980), Vertical Interfirm Linkages in LDCs: An Empirical Study, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", Vol. 42, No. 3, s. 203-226.
 55. Leamer E., Storper M. (2001), The Economic Geography of the Internet Age, "Journal of International Business Studies", Vol. 32, No. 4, s. 641-665.
 56. Markusen J., Venables A. (1999), Foreign Direct Investment as a Catalyst for Industrial Development, "European Economic Review", Vol. 43, No. 2, s. 335-356.
 57. McCann P., Mudambi R. (2004), The Location Behavior of the Multinational Enterprise: Some Analytical Issues, "Growth and Change", Vol. 35, No. 4, s. 491-524.
 58. Nachum L., Zaheer S. (2005), The Persistence of Distance? The Impact of Technology on MNE Motivations for Foreign Investment, "Strategic Management Journal", Vol. 26, No. 8, s. 747-767.
 59. Patel P., Pavitt K. (1991), Large Firms in Production of the World's Technology: an Important Case of Non-globalisation, "Journal of International Business Studies", Vol. 22, No. 1, s. 1-40.
 60. Patel P., Vega M. (1999), Patterns of Internationalisation of Corporate Technology: a Location vs. Home Country Advantages, "Research Policy", Vol. 28, No. 2-3, s. 145-155.
 61. Perez T. (1998), Multinational Enterprises and Technological Spillovers, Harwood Academic Publishers, Amsterdam.
 62. Petersen B., Pedersen T. (2002), Coping with Liability of Foreignness: Different Learning Engagements of Entrant Firms, "Journal of International Management", Vol. 8, No. 3, s. 339-350.
 63. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 64. Rojec M., Knell M., Damijan J. (2009), Why Is There so Little Evidence on Knowledge Spillovers from Foreign Direct Investment?, Materiały konferencyjne 35th EIBA Conference, 13th-15th December, 2009.
 65. Rugman A.M. (1996), The Theory of Multinational Enterprises, Elgar, Cheltenham.
 66. Sanna-Randaccio F., Veugelers R. (2007), Multinational Knowledge Spillovers with Decentralized R&D: a Game Theoretic Approach, " Journal of International Business Studies", Vol. 38, No. 1, s. 47-63.
 67. Schmid S., Schurig A. (2003), The Development of Critical Capabilities in Foreign Subsidiaries: Disentangling the Role of the Subsidiary's Business Network, "International Business Review", Vol. 12, No. 4, s. 755-782.
 68. Sedita S R, Belussi F. (2009), "Life Cycle vs. Multiple Path Dependency in Industrial Districts", referat zaprezentowany na 9th EURAM Conference, Liverpool.
 69. Shaver J.M., Flyer F. (2000), Agglomeration Economies, Firm Heterogeneity, and Foreign Direct Investment in the United States, "Strategic Management Journal", Vol. 21, No. 12, s. 1175-1193.
 70. Singh J. (2007), Asymmetry of Knowledge Spillovers Between MNEs and Host Country Firms, "Journal of International Business Studies", Vol. 38, No. 5, s. 764-786.
 71. Smarzynska B. (2002), Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers Through Backward Linkages, "Policy Research Working Paper" 2924, World Bank, Washington, DC.
 72. Smarzynska B.K. (2003), Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages, "William Davidson Working Paper", No. 548, University of Michigan Business School, Ann Arbor.
 73. Sölvell Ö. (2003), The Multi-home-based Multinational: Combining Global Competitiveness and Local Innovativeness, w: Birkinshaw J., Ghoshal S., Markides C., Stopford J., Yip G. (red.), The Future of the Multinational Company, John Wiley&Sons Ltd., Chichester, s. 34-44.
 74. Sölvell Ö., Birkinshaw J. (2000), Multinational Enterprises and the Knowledge Economy, Leveraging Global Practises, w: J. H. Dunning (red.), Regions, Globalization, and the Knowledge-Based Economy, Oxford University Press, Oxford/New York.
 75. Young S., Hood N., Peters E. (1994), Multinational Enterprise and Regional Development, "Regional Studies", Vol. 28, No. 7, s. 657-677.
 76. Zander I., Sölvell O. (2000), Cross-Border Innovation in the Multinational Corporation: A Research Agenda, "International Studies of Management and Organization", Vol. 30, No. 2, s. 44-67.
 77. Zaheer S., Manrakhan S. (2001), Concentration and Dispersion in Global Industries: Remote Electronic Access and the Location of Economic Activities, "Journal of International Business Studies", Vol. 32, No. 4, s. 667-686.
 78. Zanfei, A. (2000), Transnational Firms and the Changing Organization of Innovative Activities, "Cambridge Journal of Economics", Vol. 24, No. 5, s. 515-542.
 79. Zhang H. (2005), Effect of Foreign Direct Investment on the Agglomeration of China's Electronics Industry, w: Transnational Corporations and Economic Development, red. L. Cuyvers, F. de Beule, Palgrave Macmillan, New York, s. 141-160.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu