BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczuk Piotr (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach)
Tytuł
Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku
Insider Trading on the Warsaw Stock Exchange and Market Efficiency
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2011, nr 2 (69), 171-187, bibliogr. 13 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Transakcje giełdowe, Efektywność rynku, Stopa zwrotu
Stock market, Stock exchange dealings, Market effectiveness, Rate of return
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Silna forma hipotezy efektywności rynku (efficient market hypothesis - EMH) zakłada, że wszystkie informacje (i te dostępne publicznie, i prywatne) są uwzględnione w cenach papierów wartościowych. A zatem wynika z niej, że żaden inwestor (w długim terminie) nie jest w stanie osiągać wyższych stóp zwrotu dzięki temu, że posiada monopolistyczny dostęp do informacji. W badaniach empirycznych, silna forma EMH jest weryfikowana m.in. poprzez sprawdzenie, czy osoby powiązane ze spółką (czyli "insiderzy") osiągają ponadprzeciętne stopy zwrotu ze swoich transakcji. Celem artykułu jest zbadanie tego zagadnienia na próbie transakcji insiderów z GPW w Warszawie w okresie marzec 2009-luty 2010. Badanie przeprowadzono przez porównanie stóp zwrotu insiderów ze stopami zwrotu z odpowiednich indeksów giełdowych. W badaniu użyto metod nieparametrycznych, gdyż rozkłady stóp zwrotu z akcji zazwyczaj odbiegają od rozkładu normalnego (z uwagi na leptokurtyczność, skośność rozkładu). Wyniki wskazują, że insiderzy są w stanie osiągnąć rezultaty lepsze od rynku. Dotyczy to krótkiego horyzontu czasu przy transakcjach kupna (jeden miesiąc od zawarcia transakcji) oraz krótkiego i średniego przy transakcjach sprzedaży (jeden, trzy i sześć miesięcy od zawarcia transakcji). Wyniki tego badania nie wspierają więc silnej formy EMH.(abstrakt oryginalny)

The strong form of the efficient market hypothesis (EMH) asserts that all available public and private information is fully reflected in a security's market price. Therefore, in the long term no individual can achieve better than average stock returns (on a risk-adjusted basis) thanks to monopolistic access to information. One possible test of the strong form is to check if insiders earn above average profits from their transactions on a stock exchange. This paper examines insider profits on a random sample of insider transactions on Warsaw Stock Exchange (WSE) between March 2009 and February 2010. Insider profits were compared with the appropriate WSE index return. Nonparametric methods were used because stock return distributions usually do not follow normal distribution (due to leptokurtosis and skewness). The results show that insiders are able to outperform the market. This is especially true in the short-term horizon (one month after transaction). Thus, the results do not support the strong form of EMH.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E.F., Houston J.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, Tom I, Warszawa.
 2. Cone R.T.C., Weaver C.G.K. (1976), Evaluating Portfolio Performance Using the Paired Difference T-test, "Atlantic Economic Journal", Vol. 4, No. 1.
 3. Fama E.F. (1965), The Behavior of Stock-Market Prices, "The Journal of Business", No. 38, s. 34-105.
 4. Fama E.F. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance", May, s. 383-417.
 5. Finnerty J.E. (1976), Insiders and Market Efficiency, "Journal of Finance", September, s. 1141-148.
 6. Jeng L.A., Metrick A., Zeckhauser R. (1999), The Profits to Insider Trading: A Performance - Evaluation Perspective, "NBER Working Paper" 6913, January, s. 1-58.
 7. Officer R. (1972), The Distribution of Stock Returns, "Journal of the American Statistical Association", No. 67, s. 807-812.
 8. Rozeff M., Zaman M. (1988), Market Efficiency and Insider Trading: New Evidence, "Journal of Business", January, s. 25-44.
 9. Samuelson P. (1965), Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly, "Industrial Management Review", No. 6, s. 41-49.
 10. Senthilkumar G. (2009), Behaviour of Stock Return in Size and Market-to-Book Ratio - Evidence from Selected Indian Industries, "International Research Journal of Finance and Economics", Issue 33, s. 142-153.
 11. Seyhun H.N. (1986), Insiders' Profits, Cost of Trading, and Market Efficiency, "Journal of Financial Economics", June, s. 189-212.
 12. Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki, Tom 1, Statystyki podstawowe, Statsoft, Kraków.
 13. Szyszka A. (1999), Czy rynek można przechytrzyć? "Nasz Rynek Kapitałowy", nr VIII, s. 50-54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu