BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowarski Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Reguły fiskalne oraz instrumenty nowego zarządzania publicznego jako narzędzia przejrzystej polityki fiskalnej
Fiscal Rules and the NPM's Instruments as Tools of Fiscal Transparency
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2011, nr 3 (70), 251-274, bibliogr. 42 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Reguły fiskalne, Zarządzanie publiczne, Polityka fiskalna, Instrumenty zarządzania
Fiscal rules, Public governance, Fiscal policy, Management instruments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Występujące obecnie w wielu państwach problemy nierównowagi finansów sektora publicznego skłaniają do refleksji nad jakością prowadzonej polityki fiskalnej. Jednym ze sposobów jej poprawy jest wprowadzanie zasad przejrzystości do prowadzonej polityki. Celem opracowania jest omówienie i ocena reguł fiskalnych oraz wybranych instrumentów Nowego Zarządzania Publicznego (ang. New Public Management - NPM) jako narzędzi przejrzystej polityki fiskalnej. Prowadzone w innych pracach analizy najczęściej skupiają się na ocenie przejrzystości, zaznaczając jedynie obszary, w których należy dokonać zmian, aby zwiększyć jej stopień. Na podstawie przeglądu literatury oraz głównych cech przejrzystej polityki fiskalnej można jednak wyodrębnić narzędzia wpisujące się w jej charakterystykę. Ich implementacja powinna wpłynąć na zwiększenie stopnia przejrzystości polityki fiskalnej. W opracowaniu omówiono narzędzia w postaci reguł fiskalnych oraz instrumentów zarządzania sektorem publicznym oferowanych w ramach NPM. W przypadku NPM analizie poddano instrumenty oddziałujące na jakość funkcjonowania instytucji publicznych, czyli: określanie obszarów odpowiedzialności, wybór modeli zarządzania czy zlecanie zadań firmom zewnętrznym. Reguły fiskalne - poprzez wzrost przewidywalności działań prowadzonych w obrębie sektora publicznego i ograniczanie nieodpowiedzialnych zachowań polityków - wpisują się w charakterystykę przejrzystej polityki fiskalnej. Główną rolę w NPM odgrywają: wskaźniki, modele, normy oraz nastawianie na realizację celów. Zasady te odpowiadają charakterystyce przejrzystej polityki fiskalnej. (abstrakt oryginalny)

Since the Second World War the share of the public sector expenditure in GDP has grown rapidly. It has become a worldwide tendency, which cannot be easily reversed but must be controlled. When public authority is beyond public control, the high public spending may cause distortions and lead to abuses in the economy. The tool through which political actions in the public sector can be controlled is fiscal transparency. The aim of the article is to describe and evaluate selected tools of fiscal transparency. The analysis focuses on fiscal rules and the New Public Management Theory instruments like public accountability, management models, and contracting out. It introduces theoretical models and presents a few empirical cases. Theoretical description is used to evaluate if given tools fulfil conditions of fiscal transparency. The analysis also identifies factors with the highest impact on transparency, and areas where transparency has a strong influence. Empirical examples (New Zealand and the United Kingdom) show how to implement theoretical concepts into practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aucoin P. (1990), Administrative Reform in Public Management: Paradigms, Principles, Paradoxes, and Pendulums, "Governance", Vol. 3.
 2. Aucouin P., Heintzman R. (2000), The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform, "International Review of Administration Sciences", Vol. 66.
 3. Barberis P. (1998), The New Public Management and a New Accountability, "Public Administration", Vol. 76.
 4. Barzelay M. (1999), How to Argue about the New Public Management, "International Public Management Journal", Vol. 2, No. 2.
 5. Barzelay M. (2001), The New Public Management. Improving Research and Policy Dialogue, University of California Press.
 6. Belka M. (2003), Co to są zdrowe finanse publiczne?, w: Polska transformacja - sukcesy i bariery. Refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 7. Buchanan J.M. (1997), Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Buiter W.H. (2003), Ten Commandments for a Fiscal Rules in the E(M)U, NBER, Cambridge, Mass.
 9. Burger P. (2003), Sustainable Fiscal Policy and Economic Stability, Edward Elgar Publishing.
 10. Christensen T., Laegreid P. (2002), New Public Managenent: Puzzles of Democracy and the Influence of Citizens, "The Journal of Political Philosophy", No. 3.
 11. Drazen A. (2002), Fiscal Rules from a Political Economy Perspective, prepared for IMF - World Bank Conference on Rules-Based Fiscal Policy in Emerging Markets Economy, Meksyk.
 12. Felts A.A., Jos P.H. (2000), Time and Space: The Orgins and Implications of the New Public Management, "Administrative Theory & Praxis", Vol. 22, No. 3.
 13. Finkler S. A. (1991), Performance Budgeting, "Nursing Economics", Vol. 9, No. 6.
 14. Friedman M. (1968), The Role of Monetary Policy, "American Economic Review", Vol. 58, March.
 15. Goodsell Ch.T. (2007), Six Normative Principles for the Contracting-out Debate, "Administration & Society", Vol. 38.
 16. Gow J.I., Dufour C. (2000), Is the New Public Management a Paradigm? Does it Matter? "International Review of Administrative Sciences", Vol. 66.
 17. Gruening G. (2001), Origin and Theoretical Basis of New Public Management, "International Public Management Journal", Vol. 4, Elsevier.
 18. Hood C. (1991), A Public Management for All Seasons? "Public Administration", No. 69.
 19. IMF (2001), Revised Code of Good Practice on Fiscal Transparency, 28 February, Washington.
 20. Józefiak C., Krajewski P., Mackiewicz M. (2006), Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczania, PWE, Warszawa.
 21. Kopits G., Craig J. (1998), Transparency in Government Operations, "IMF Occasional Paper", No. 158, Washington.
 22. Kopits G., Symansky S. (1998), Fiscal Policy Rules, IMF Occasional Paper, Washington.
 23. Kydland F., Prescott C. (1977), Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plan, "Journal of Political Economy", Vol. 85, No.3.
 24. Lehning P.B. (1998), Towards Multicultural Civil Society: The Role of Social Capital and Democratic Citizenship, "Government and Opposition", Vol. 33.
 25. Lucas R.J. (1976), Econometric Policy Evaluation: A Critique, w: The Phillips Curve and Labor Markets, K. Brunner, A.H. Meltzer (eds), North-Holland, Amsterdam.
 26. Lynn L.E. Jr. (1998), A Critical Analysis of The New Public Management, "International Public Management Journal", Vol. 1, No.1.
 27. Mackiewicz M. (2006), Problem wyboru reguł polityki fiskalnej w warunkach gospodarki polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 28. Mathiasen D.G. (1999), The New Public Management and Its Critics, "International Public Management Journal", Vol. 2, No. 1, Elsevier.
 29. Milesi Ferretti G.M. (2001), Good, Bad or Ugly? On the Effects of Fiscal Rules with Creative Accounting, "Discussion Paper", No. 2663, CEPR, London.
 30. Musgrave R.A, Musgrave P.B. (1984), Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill, New York.
 31. Musgrave R.A. (1959), The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy, McGraw-Hill, Tokyo.
 32. Nemec J., Merickova B., Vitek L. (2005), Contracting-out at Local Government Level. Theory and Selected Evidence from the Czech and Slovak Republic, "Public Management Review", Vol. 7.
 33. OECD (2001), OECD Best Practices for Budget Transparency.
 34. OECD (2002), Working Definitions.
 35. Pallot J. (1998), New Public Management Reform in New Zealand: The Collective Strategy Phase, "International Public Management Journal", Vol. 1, No.1.
 36. Piotrowski S.J. (2007), Governmental Transparency in the Path of Administrative Reform, State University of New York Press, Albany.
 37. Piwowarski R. (2006), Przejrzysta polityka podatkowa. Aspekt teoretyczny i praktyczny, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", Instytut Ekonomii UŁ, Łódź.
 38. Premchand A. (2001), Fiscal Transparency and Accountability. Idea and Reality (artykuł przygotowany na warsztaty Financial Management and Accountability, 28-30 listopada, Rzym).
 39. Van Johnson R., Seidenstat P. (2007), Contracting Out Government Services: Privatization at the Millenium, "International Journal of Public Administration", Vol. 30.
 40. von Hagen J. (2004), Fiscal Policy Challenges for EU Acceding Countries (tekst przygotowany na konferencję ECSA w Wiedniu, luty).
 41. von Hagen J. (2005), Political Economy of Fiscal Institutions, Governance and the Efficiency of Economic Systems, "Discussion Paper", No. 149, November.
 42. Wyplosz Ch. (2005), Fiscal Policy: Institution Versus Rules, "National Institute Economic Review", No. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu